Molly Haslund

Magiska cirklar; Genvägsfontän; Hoppa in, hoppa ut, Mårtenstorget, 2018.


Den danska konstnären Molly Haslund har fått i uppdrag av Lunds kommun att ta fram ett lekfullt konstverk till platsen framför Lunds konsthall. Det är Tekniska förvaltningen som står bakom initiativet och Lunds konsthall har varit med i hela processen.

Mårtenstorget har nu ett tillskott av tre olika konstverk som bildar en helhet: Magiska cirklar; Genvägsfontän; Hoppa in, hoppa ut. Konstverken kan användas både av barn och vuxna, och tanken är att man själv skall vara med och uppfinna leken kring dem. Till de tre skulpturerna hör också en animerad film som tagits fram för ändamålet och som kan ses i konsthallens projektrum. Filmen ger humoristiska exempel på livet på Mårtenstorget och hur de nya konstverken kan användas, eller inte användas. Animationen är utförd av Carina Randløv och idén är framtagen tillsammans med Molly Haslund.

Molly Haslund är bosatt i Köpenhamn och har hela Öresundsregionen som sitt verksamhetsområde, men hon arbetar även internationellt. Hon har studerat vid Glasgow School of Art och Det Kongelige Danske Kunstakademi 2000-2005. Med ett lekfullt och enkelt uttryck rör sig Molly Haslund i ett fält som berör skulptur, performance och installation. Hennes konst bär med sig referenser från populärkultur så väl som från musik- och konstscenen. Genom sin konst utforskar hon bland annat hur vi som människor rör oss, rent fysiskt, men också hur vi formerar sociala konstruktioner och arrangerar vår fysiska omgivning. Konstverken uppmuntrar till interaktivitet och rörelse och uttrycket är alltid stilrent, men också humoristiskt och lekfullt. Hon arbetar platsspecifikt och utgår från de förhållanden som råder på den givna platsen där hennes konst ska visas eller uppföras.