Tiril Hasselknippe

Station, Arena torget 2018.


Tiril Hasselknippe (f. 1984 i Arendal, Norge) inspireras ofta av Science Fiction i sin konst. Flera av hennes senare verk har utgått från det Kalifornska ökenlandskapet. Miljön kan ses som en fond till den amerikanska drömfabriken som ofta lånar in bilder från detta landskap till sina filmer och berättelser.

Det nya konstverket Station utanför Arenan i Lund har hämtat sitt formspråk från den jättelika stenbumlingen Giant Rock vid Landers i Mojaveöknen. Området har sedan 1940-talet varit samlingsplats för UFO-enthusiaster. Strax efter millennieskiftet klövs det stora stenblocket i två delar genom ett blixtnedslag.

Hasselknippe har skapat en komposition som består av tre ”divaner” av betong vars former har likheter med den kluvna Giant Rock. Konstverket står för vänskap och lugn mitt i en plats som präglas av prestation och aktivitet.