Ahmet Öğüt

Slottet Vooruit (2012), Stortorget i Lund, 2020.

Floating Utopias

Den stora installationen Slottet Vooruit av den kurdiske konstnären Ahmet Öğüt (född 1981) förtätar en rad komplexa utopiska idéer till en enda öververklig bild. Installationen hämtar sin inspiration från staden Gent i Belgien, där den premiärvisades 2012, och dess socialistiska historia. Ovanpå den svävande strukturen ser vi Vooruit (”Framåt”), ett kooperativt centrum i Gent där stadens arbetarklass samlades från slutet av 1800-talet fram till sjuttiotalet.

Verket hänvisar också till Le Château des Pyrénées, en berömd målning av den belgiske surrealisten René Magritte som visar en enorm svävande klippa med ett litet slott på ovansidan. Ögüts svävande skulptur ersätter det luxuösa herresätet med ett Folkets hus: en tydlig politisk kommentar. Han arbetar med många olika uttrycksmedel, bland dem fotografi, video och installation, och han tar sig ofta an offentliga rum.