Offentlig konst

Urval offentliga konstverk färdigställda 2004 och fram till idag.

Entré Lunds konsthall