Raqs Media Collective

With Wild Intelligence, Delfinskolan och Delfinens förskola, Norra Fäladen, Lund, 2019.

Raqs Media Collective, With Wild Intelligence, Delfinskolan, 2019

Kuratorer: Anders Kreuger, Ulrika Liljeström, Åsa Nacking