Länk till startsidan

Poul Gernes

Utan titel, 1965 – 2011, Observatorieparken, Lund, 2011.

Färgglada randiga plakat uppsatta i en park.

I Observatorieparken, en del av Lunds stadspark, återfinns denna målningssvit av Poul Gernes. Verket har inte tillkommit genom procentregeln för kommunala byggprojekt, utan det är ett minne från Gernes stora separatutställning som visades parallellt i Lunds konsthall och Malmö konsthall sommaren 2011. Det sattes upp med hjälp från projektet Sommarlund 2011.

Gernes svit består av 14 individuella målningar monterade på sju träställningar, vilket gör att konstverket kan betraktas från två håll, som en skulpturinstallation. Målningarna har ränder i konstnärens omisskännliga färgskala och håller standardformatet 122 × 122 cm, ett måttförhållande som återkommer i många av hans andra verk. Konstverket producerades ursprungligen 1965, och 2007 visades en replik vid Documenta 12 i Kassel. Denna sparades och återinstallerades tillfälligt i Magistratsparken i Malmö under utställningsperioden, medan en ny, identisk version sattes upp i Lund. Eftersom verket är ganska ömtåligt är det svårt att veta hur lång livstid det kommer att ha, men så länge målningarna är intakta förblir de stående.

Poul Gernes (1925–96) föddes i Köpenhamn och var under 30 år bosatt i norra Skåne tillsammans med sin fru Aase Gernes och deras fyra barn. Han betraktas som en av de stora nordiska konstnärerna i vår tid och som en betydelsefull inspiratör för en yngre konstnärsgeneration. Trots detta var han inte särskilt synlig för den svenska konstpubliken före Malmös och Lunds gemensamma satsning 2011. I Lund uppmärksammade dock det legendariska Galleri St Petri Gernes i olika sammanhang under sextio- och sjuttiotalen och i Skissernas Museums samlingar finns intressanta studier till offentliga konstverk som aldrig kom att förverkligas.

Gernes var under sin livstid en nyskapande och omstridd konstnär. Produktionstakten var hög och han rörde sig fritt mellan måleri, skulptur, formgivning, performance, film och social aktivism. Dessutom arbetade han som lärare och engagerade sig i olika sociala projekt för unga vuxna. Liv och konst var en och samma sak och hela familjen engagerades i produktionen av hans konstverk, från 1968 och framåt producerade han över 150 verk för offentlig miljö, främst för olika platser i Danmark.

Gernes tro på konsten som en positiv och omvälvande kraft i samhället var orubblig och genomsyrar hela hans hans verksamhet. Detta blev särskilt tydligt 1961, när han slog sig samman med konsthistorikern och slavisten Troels Andersen, en av de första i västvärlden som studerade det revolutionära ryska avantgardet. Tillsammans grundade de Den Eksperimenterende Kunstskole i Köpenhamn, Eks-skolen, som snabbt blev en omistlig del av den danska konstscenen och fostrade en hel generation danska avantgardekonstnärer, bland dem Per Kirkeby. Efter ett antal år var hierarkin mellan lärare och elever nedmonterad och skolan fokuserade alltmer på att vara en plats för kollektivt och samhällstillvänt experimenterande. Eks-skolen upphörde att existera i början av sjuttiotalet.

Poul Gernes konstverk i Observatorieparken är med sin omisskännliga färgsammansättning och okonventionella kombination av måleri som skulptur utplacerade i en park ett av flera vällyckade exempel på hur dessa ofta livfulla ställningstagande kunde materialiseras.

Kurator och textförfattare: Åsa Nacking

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun