Clay Ketter

Malltavla, Munspelets skola, Östra Torn, Lund, 2014.

Färgglada plexiglasskivor utskurna i olika mönster monterade på en vägg.

Clay Ketter har under många år arbetat med måleri som utgår från byggmaterial, ett uttryck som återspeglar hans dubbla identiteter av att vara både konstnär och byggarbetare. Det var tidigare en försörjningsrelaterad nödvändighet att arbeta mer handfast med materialen, men det har också varit en inspiration för hans konst. Den starka formkänslan som finns i dessa avskalade målningar från nittiotalet återkommer i hans senare storskaliga landskapsfotografier tagna utifrån ett fågelperspektiv, också dessa befinner sig i ett läge mellan realism och abstrakt mönsterbildning.

För Munspelets skola, som består av förskoleklass upp till årskurs 3, har Clay Ketter producerat ett platsspecifikt konstverk som relaterar till skola och lärande med titeln Malltavla.

I samband med uppdraget att ta fram ett konstverk för skolan gick hans far bort. Fadern var en rit- och byggingenjör, som också målade och utförde en del arbeten i trä, och efter honom ärvde Clay Ketter en uppsättning ritverktyg. Det var främst samlingar av mallar med olika geometriska former som används i tekniskt ritarbete. Clay Ketter noterade att liknande ritmallar, fast med lekfulla former som dinosaurier, djur, fordon, husgeråd och klädesplagg, var vanligt förekommande som lekverktyg för barn. Dessa lekfulla redskap i plast kan framställa motiv relaterade till barnens värld, men den påträngande strikt könsidentifierande uppdelningen är besvärande. Konstnären noterade att färgsättning och motiv var avsedd för tydliga användare, antingen flicka eller pojke, på ett både otidsenligt och opassande vis. Konstverket är en uppförstoring av ett antal av den här typen av mallar i färgat akrylglas som lagts ovanpå varandra och formerat ett collage. När mallarna skiktas blandas färger och former samman och löses upp till nya mönster som visar på mångfald och multipla möjligheter.

Konstverket är en markering mot förlegade synsätt, som inte alltid är så påtagliga, men som dröjer sig kvar och gör sig gällande och påverkar oss alla på olika vis. Det är en kommentar till de ramar och förutsättningar vuxenvärlden sätter för barnens lärande och skapande.

Clay Ketter (f. 1961) bor i Malmö, men kommer från Brunswick, Main, USA och har studerat vid School of Art & Design, Purchase College, New York. Han är både konstnär och musiker och kom till Lund under sent åttiotal. Skissen till konstverket ingår i samlingen till Skissernas Museum i Lund.

Kurator och textförfattare: Åsa Nacking

Fotograf: Helene Toresdotter