Länk till startsidan

Clay Ketter

Malltavla, Munspelets skola, Östra Torn, Lund, 2014.

Färgglada plexiglasskivor utskurna i olika mönster monterade på en vägg.

Clay Ketter arbetar med måleri och skulptur som utgår från vardagliga föremål och byggmaterial. Den starka formkänslan som genomgående finns i hans konstnärliga arbeten återkommer i hans fotografier som varit en stor del av produktionen under 2000-talet. För Munspelets skola, som omfattar förskoleklass upp till årskurs 3, har Clay Ketter producerat konstverket Malltavla.

I samband med uppdraget att ta fram ett konstverk för skolan gick hans far bort. Fadern var rit- och byggingenjör som också målade och utförde träarbete, och efter honom ärvde han en uppsättning ritverktyg. Det var främst olika uppsättningar av mallar med stor variation av geometriska former som används i tekniskt ritarbete. Clay Ketter noterade att liknande ritmallar, fast med lekfulla former som dinosaurier, djur, fordon, husgeråd och klädesplagg var vanligt förekommande som lekverktyg för barn. Plastredskapens motiv var tydligt kodade i vad som brukar uppfattas som flick- och pojkfärger och han kunde konstatera att leksaker fortfarande och påfallande ofta har denna övertydliga könsidentifierande uppdelning. Konstverket är en uppförstoring av den här typen av mallar i färgat akrylglas formerat i ett collage. När mallarna läggs ovanpå varandra blandas färger och former samman och löses upp till nya mönster.

Konstverket är en markering mot de förlegade synsätt som inte alltid är så påtagliga, men som dröjer sig kvar och gör sig gällande och påverkar på olika vis. Det är en kommentar till de ramar och förutsättningar vuxenvärlden sätter för barnens lärande och skapande.

Clay Ketter (f. 1961) kommer från Brunswick, Main, USA och har studerat vid School of Art & Design, Purchase College, New York. Han är både konstnär och musiker och kom till Lund under sent åttiotal. Idag är han bosatt i Malmö och har sin kombinerad musik- och konstnärsstudio en bit utanför Lund. Skissen till konstverket ingår i samlingen till Skissernas museum i Lund.

Kurator och textförfattare: Åsa Nacking

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun