Tiril Hasselknippe

Station, Arenatorget, Lund, 2018.

Tre divaner av betong som formmässigt har likheter med det kluvna Giant Rock

Tiril Hasselknippe (f. 1984) är född i Arendal, Norge och utbildad vid Konsthögskolan i Malmö‚ Lunds universitet. Hon arbetar med skulptur och olika sociala projekt och har producerat en rad konstverk för offentlig miljö.

Hasselknippe hämtar inspiration från populärkultur, det är mest från musik och film, och då särskilt Science Fiction, i sitt konstnärliga arbete. Flera av hennes senare verk har utgått från det kaliforniska ökenlandskapet, en plats där hon spenderat mycket tid och ofta återvänt till. Det är ett exempel på ett amerikanskt landskap som kan upplevas som märkligt välbekant, också för dem som aldrig varit där rent fysiskt. Att känna igen en plats men inte kunna erinra när, var eller hur bekantskapen knutits är en del av den amerikanska drömfabrikens – Hollywoods – egenheter som alltjämt fortsätter påverka oss på olika nivåer. Det är inte minst härifrån, den kaliforniska ökenscenen, som otaliga vyer hämtats och återanvänts som fonder i en mängd välkända filmer och litterära berättelser som allt efterhand blivit ett gemensamt populärkulturell referensmaterial.

Det nya konstverket Station för Arenatorget i Lund har hämtat sitt formspråk från en jättelik sten, Giant Rock, som återfinns vid Landers i Mojaveöknen, Kalifornien, USA. Med en höjd motsvarande ett sjuvåningshus anses denna sten, helt i granit, vara världens största. Allt sedan 1940-talet har stenen och det omkringliggande området på 540 kvadratmeter varit en samlingsplats för UFO-entusiaster. Ett fenomen som senare år fått stor spridning genom internet och där det enorma stenblocket med dess karakteristiska graffiti blivit en signifikant (och naturlig) offentlig skulptur i ökenlandskapet. Strax efter millennieskiftet hände dock något dramatiskt, stenblocket Giant Rock klövs mitt itu vid ett blixtnedslag.

Hasselknippe har skapat en komposition som består av tre divaner av betong som formmässigt har likheter med det kluvna stenblocket Giant Rock. Placerad på ett torg strax intill stadens stora idrottsarena, en plats för aktivitet och prestation, är konstellationen tänkt att bryta av en homogent sammansatt miljö och erbjuda vila och kontemplation. Konstverket är dedikerat till ett par konstnärskollegor och studiekamrater från tiden vid Lunds universitet (Kah Bee Chow och Sandra Mujinga, som liksom Hasselknippe medverkat i grupputställningar på Lunds konsthall) och det står för vänskap och vikten av att kunna uppskatta mångfalden i samhället. Att välkomna det nya och vara nyfiken på det okända.

Text: Åsa Nacking

Kurator: Ulrika Liljeström

Foto: Daniel Zachrisson