Raqs Media Collective

With Wild Intelligence, Delfinskolan och Delfinens förskola, Norra Fäladen, Lund, 2019.

Illustration av två fastigheter i grått med färgglada utsmyckningar i färg runt fönstren.

Konstgruppen Raqs Media Collective bildades 1992 i Delhi, Indien och består av Jeebesh Bagchi (f. 1965), Monica Narula (f. 1969) och Shuddhabrata Sengupta (f. 1968). Deras intresseområden ligger i gränslandet mellan samtida konst, historiska undersökningar, filosofisk spekulation, forskning och teori.

För Delfinskolan i Lund, med förskole- och lågstadieelever, har Raqs Media Collective skapat konstverket With Wild Intelligence. Titeln refererar till avancerat tänkande som förekommer i naturen, bortom mänsklig påverkan. Med inspiration från bilder av delfiners ljudsignaler när de kommunicerar, så kallade ”spektrogram”, har Raqs Media Collective gjort ett konstverk för skolans fasad. Konstverket använder lentikulärt tryck, vilket innebär att flera bilder kan visas på samma yta och ”animeras” när betraktaren förflyttar sig framför kompositionen.

Kuratorer: Anders Kreuger, Ulrika Liljeström, Åsa Nacking

Hjälpte informationen på denna sida dig?