Raqs Media Collective

With Wild Intelligence, 2019, Delfinskolan och Delfinens förskola, Norra Fäladen, Lund.

Illustration av två fastigheter i grått med färgglada utsmyckningar i färg runt fönstren.

För Delfinskolan i Lund, med förskole- och lågstadieelever, har Raqs Media Collective skapat verket With Wild Intelligence. Titeln refererar till det högt utvecklade tänkande som kan beläggas hos olika arter i naturen – såväl växter som djur – och som numera är föremål för avancerad forskning, även inom Lunds universitet. Konstnärskollektivet har velat uppmuntra barnen och deras lärare att leva sig in i och låta sig inspireras av naturens egen ”vilda” intelligens.
Med utgångspunkt i visualiseringar, så kallade spektrogram, av de ljudsignaler som delfiner avger i sin kommunikation har kollektivet gjort ett verk för skolans fasad. De har använt sig av lentikulärt tryck, vilket gör det möjligt att visa flera bilder på samma yta. Dessa ”animeras” i betraktarnas hjärnor när de rör sig framför kompositionen och gradvis avkodar de olika bilderna som en rörelsesekvens.

Raqs Media Collective, bildat 1992 i New Delhi, Indien, består av Jeebesh Bagchi (f. 1965), Monica Narula (f. 1969) och Shuddhabrata Sengupta (f. 1968). Deras intresseområden ligger i gränslandet mellan samtida konst, historiska undersökningar, filosofisk spekulation, forskning och teori.

Kuratorer: Anders Kreuger, Ulrika Liljeström, Åsa Nacking

Hjälpte informationen på denna sida dig?