Mariana Manner

Mariana Manner & Bernt Nyberg, Åttan, 1969/2023, Kunskapsparken, Brunnshög

Invigning av nytt offentligt konstverk i Brunnshög
Plats: Kunskapsparken, Brunnshög
Tid: Lördagen den 18 maj 2024 klockan 11-15. Invigningstal och uppvisning av parkour klockan 13. Tilltugg och dryck erbjudes efter föreställningen. Först till kvarn.

Intervju med konstnär Mariana Manner


Lunds konsthall inviger det nya konstverket "Åttan" av Mariana Manner och Bernt Nyberg. Konstverket bygger på en skiss från 1969 och består av en konkav och en konvex trappformation som förenas genom en rutschbana. Skulpturen bildar genom sina former en inre scen som blir en plats för möten, samtal och fysiska aktiviteter.

Arkitekt Bernt Nyberg (1927-1978) arbetade under 1950-talet på Klas Anshelms kontor i Lund. Under sextio- och sjuttiotalen drev Nyberg eget arkitektkontor på Bantorget i Lund. Bland realiserade byggnader i regionen, kan nämnas Landsstatshuset i Malmö och Landsarkivet i Lund.

1969 arbetade Nyberg med en utredning om förändringar i Katedralskolans utemiljö. Tillsammans med Mariana Manner togs förslag fram till olika aktivitetsskulpturer.

Ett tidigare exempel på en sådan i Lund är Egon Møller-Nielsens skulptur "Tufsen”, som sedan 1952 finns placerad i stadsparken.
En inspiration var hur barn skapar "sandkakor" med formar i sandlådan.
Skisserna realiserades aldrig pga ändrad inriktning på skolan, men dessa finns bevarade i arkivet på Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm.
Konstnär Mariana Manner har sedan 60-talet och framåt i huvudsak arbetat med koppargrafik, måleri, skulptur och video. Dessutom pågick under ett tiotal år under 60-70-talen samarbete med arkitekterna Bernt Nyberg och Sigurd Lewerentz.

Mariana Manner, född 1943 i Lidköping, verksam i Lund. Studier vid konstskolan Forum i Malmö 1965–66 (måleri) och 1967–71 (grafik). Manner finns representerad på Moderna Museet i Stockholm och British Museum i London med flera museer och samlingar.

Konstverket "Åttan" bygger på Mariana Manner och Bernt Nybergs skiss från 1969. Det har verkställts av konstnärerna Mariana Manner och Olle Dahl under 2023. Projektet har producerats av Simona Dumitriu och Emil Nilsson från Lunds konsthall. Bengt Nilsson (BN Konsult) anlitades som entreprenör. Herrljunga Terrazzo fick uppdraget att skapa banan som förenar cirklarna.