December 2021 – Juni 2022

Runo Lagomarsino

Det tredje och sista konstverket för LundArt 2021 är ett nyproducerat konstverk skapat för billboard på Bredgatan 20a.

Om konstnären

Runo Lagomarsino är född 1977 i Lund och verksam i Malmö. Lagomarsino har en masterexamen från Malmö konsthögskola vid Lunds universitet, 2003 och har också studerat på Whitney Independent Study Program i New York mellan 2007-2008.

Lagomarsino arbetar med många olika uttrycksmedel, inte minst med installationer där han kombinerar upphittade föremål, skulptur, fotografi och film. Han använder sig av material som ofta åkallar minnen eller en relation till något specifikt, för att sedan be betraktaren att reflektera över förutsättningarna för dessa förhållanden. Genom precisa och poetiska förskjutningar skapar han friktioner mellan språk, materialitet och historieskrivning. Till synes oskyldiga bilder och objekt framhålles och kombineras för att laddas med en politisk kraft som manar till eftertanke och kamp. Lagomarsinos verksamhet visar att konst har betydelse, att konst är och ska vara en oberoende röst som granskar och uttrycker sig fritt.

Runo Lagomarsinos konst har visats i många sammanhang i Sverige och internationellt, däribland Moderna Museet i Stockholm, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall, LACMA i Los Angeles, Solomon R. Guggenheim Museum i New York, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid, M HKA i Antwerpen och Dallas Museum of Art i Texas. Dessutom har han deltagit i flera biennaler som Venedigbiennalen och São Paulo biennalen. Sommaren 2021 presenterades en större separatutställning med Runo Lagomarsino på Lunds Konsthall

Om det nya konstverket

Det nyproducerade konstverket Former för blivande (2021) är ett fotomontage där Lagomarsino kombinerar en svartvit reproduktion av målningen Il quarto stato (”Det fjärde ståndet”, The Fourth Estate) gjord 1902 av den italienska konstnären Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907), med fotografiet Manifestación por el NO al plebiscito de Pinochet en Santiago de Chile el 01 de Octubre de 1988 (“Manifestation för folkomröstningen för NEJ till Pinochet i Santiago de Chile”, Manifestation for the plebiscite for NO to Pinochet in Santiago de Chile 1st October 1988) taget 1988 av den chilenska fotojournalisten José Giribás (född 1948).

Målningen Il quarto stato skildrar en grupp strejkande arbetare som marscherar rakt emot betraktaren, utförd i den socialrealistiska stil som är karaktäristiskt för det tidiga 1900-talet. Målningens titel refererar till arbetarklassen som det fjärde ståndet och hade för avsikt att uppmärksamma arbetarklassens kamp i relation de tre redan erkända stånden adel, präst och borgare. Genom Italiens politiska historia har målningen blivit en välkänd symbol för socioekonomiska strider.

José Giribás fotografi skildrar en av de demonstrationer som ägde rum i Santiago de Chile 1988. Mannen i mitten av fotografiet ses hålla upp en reproduktion av Pellizzas målning Il quarto stato, och fotografiet är taget vid tiden för den folkomröstning som avslutade Pinochets militärdiktatur. Ett skeende som markerade övergången till ett demokratiskt system efter årtionden av diktatur. Ett sekel senare och i ett annat historiskt, politiskt och socialt sammanhang laddas den ursprungliga symboliken i Pellizzas målning upp och får delvis en ny innebörd. Lagomarsino verk uppmärksammar på ett intrikat vis hur symboler formas och får nya betydelser över tid.

I samband med Lagomarsinos separatutställning Torget mellan murarna, som visades på Lunds konsthall sommaren 2021, uppstod tillfället att bjuda in Lagomarsino att uppföra ett konstverk inom ramarna för LundART. Lagomarsino har tidigare arbetat med reproduktioner av målningen Il quarto stato i sitt verk We Have Been Called Many Names (2017). Ett verk som även visades i sommarutställningen på Lunds konsthall.

Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907), The Fourth Estate (1902), Copyright Comune di Milano. Tutti i diritti riservati / Copyright City of Milan. All rights reserved Museo del Novecento, Milano 

José Giribás, Manifestación por el NO al plebiscito de Pinochet en Santiago de Chile el 01 de Octubre de 1988. Un hombre lleva una reproducción del cuadro "El Cuarto Estado" (Il Quarto Stato), 1901, del artista piamontés Giuseppe Pellizza da Volpedo. (1988) // Manifestation for the plebiscite for NO to Pinochet in Santiago de Chile 1st October 1988. A man carries a reproduction of the painting “The Fourth State” (Il Quarto Stato), 1901, by the Piedmontese artist Giuseppe Pellizza da Volpedo. (1988)

Courtesy the artist.

Projektet är ett samarbete med bostadsrättsföreningen Paradiset.