2024-2028

Brad Downey & John Fekner

Dates Doors Then & More, Lund, 1979–

Hösten 2024 invigs ett nytt konstprojekt av de två internationellt etablerade konstnärerna Brad Downey och John Fekner. Konstprojektet, Dates Doors Then & More, bär på en lokalt förankrad historia som härmed lyfts fram och förs vidare. Under 1970- och 80-talet utförde Fekner en rad konstnärliga interventioner i Lunds innerstad, vilket vi nu haft möjlighet att konkretisera med mer tillfälliga respektive permanenta lösningar. I samband med invigningen ger vi ut en nyproducerad bok som beskriver konstprojektets historia och återkomst.

Invigning och boksläpp sker i närvaro av konstnärerna. Mer information om publikationen, konstverket och invigningen kommer.

Brad Downey

Brad Downeys konstnärskap låter sig inte definieras på ett enkelt sätt. Det utmanar och manipulerar snarare än att acceptera givna former, regler och normer för konstnärlig produktion. Visst går det att identifiera ett konstverk av Downey men det låter sig inte främst göras utifrån dess material och tekniker utan genom den stora spridningen av uttryck som alltid är lika delar vasst, allvarligt och humoristiskt. En stor del av Downeys konstnärliga produktion kan beskrivas som Independent Public Art, en form av självständig och oberoende offentlig konst, till skillnad från tillståndsgiven och offentligt finansierad konst. Det är inte för intet han har beskrivits som den mest kända okända konstnären, vilket syftar till de oräkneliga konstverk han skapat i det offentliga rummet.

Downeys konstnärliga praktik rör sig fritt från Machu Picchus höga toppar i Peru in bland Berlins bakgator, ut på Sloveniens landsbygd, in i heliga tempelrum i södra Thailand och ut till det amerikanska inlandets vidder. I en svensk kontext kan projekt som A Journey into the Unknown (2019) på Södertälje sjukhus och Making Illegal Permanent (2009) på Rolfsgatan 16 i Malmö nämnas som exempel på den bredd som Downeys konstnärliga arbete har.

Brad Downey är född 1980 i Louisville Kentucky, USA men bor idag i Berlin. Downey har en kandidatexamen från Pratt Institute, New York, (1998–2003) och en masterexamen i måleri från Slade School of Art, London (2003–2005)

John Fekner

John Fekner är en av de mest centrala politiska och sociala rösterna inom gatukonsten och graffitin. Genom konceptuell konst, fotografi, musik, poesi, schabloner, målningar och till och med tidiga utflykter till digital konst har Fekner alltid befunnit sig på randen av den rådande konstscenen.

Fekner började sin konstnärliga karriär i New York under 1960-talet. Våren 1977 skapade Fekner sina första word signs, handskruna kartongstenciler med enbart ett eller ett fåtal ord. Outtröttligt pekade Fekner ut områden som var i desperat behov av rivning eller återuppbyggnad via projektet Warning Signs. Bland hans tidiga projekt kan Growth Decay, Urban Decay, Industrial Fossil och The Remains of Industry nämnas, projekt som inte var avsedda för att finnas kvar under längre perioder, utan försvann naturligt när de nämnda platserna rustades upp eller åtgärdades. Under 1970-talet stod Fekner som mer eller mindre känd upphovsman till mer än trehundra konceptuella spraymålade verk vilka alla fokuserade på sociala och miljömässiga frågor. Begrepp som minnen, perception och transformation har alltid varit en integrerad del i Fekners konstnärskap. Genom sin kärlek till poesi har Fekner även kunnat koppla samman det personliga med större sociala strukturer, och ett behov av att uttrycka sig och kommunicera direkt i en offentlig miljö.

John Fekner är född 1950 i Queens, New York, där han än idag är bosatt och verksam.

Om konstverket Dates Doors Then & More

Brad Downey och John Fekners konstprojekt återkommer till och reaktiverar några av de konstverk som John Fekner skapade i Lund under 1970- och 1980-talet. Under denna period deltog Fekner i flera utställningar på två av Lunds främsta konstgallerier, Galerie S:t Petri på Sankt Petri Kyrkogata och Anders Tornberg Gallery på Kungsgatan. Utöver det skapade Fekner ett antal icke tillståndsgivna konstverk i Lunds innerstad. 1979 skapade Fekner ett antal stencilmålningar av olika datum ur serien Random Date, och 1984 skapade han en större stencilmålning tillsammans med amerikanska konstnären Don Leicht (1946–2021), We Overfeed Our Heros Until They Explode.

På Rådhusets fasad, som vetter ut mot Skomakargatan, har ett nytt tillfälligt konstverk installerats och finns att se till och med sommaren 2028. Konstverket består av en kopia av den metalldörr som Fekner och Leicht bemålade, men med texten ”WE OVERFEED OUR HEROES UNTIL THEY EXPLODE” utskuren i nedsjunken relief i stället för målad med sprayfärg.

En central del av det nya konstverket är de efterforskningar konstnärerna gjort och som delvis finns återgivna i den bok som publiceras hösten 2024. I boken ingår även en essä skriven av konsthistoriken Peter Bengtsen, vilken följer konstnärernas arbete och konstverkets tillkomst.

Konstnärer: Brad Downey och John Fekner
Projektledare och text: Elin Aspeklev