Lunds konsthalls vänner

Lunds konsthalls vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder Lunds konsthalls verksamhet.

 
 LKV
Vill du bli medlem? 

Årsavgiften är 200 kr och betalas in på bankgiro 5622-2144. Anmälan skickas till Paula Uddman, kassör i Lunds konsthalls vänner.

Vill du ha mer information? 

Kontakta Anders Blomberg, ordförande i Lunds konsthalls vänner.

Som medlem i Lunds konsthalls vänner får du:

Delta i ca åtta konstresor/år.
Möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar.
Delta i besök på gallerier och unika konstsamlingar.
Gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall.
Inbjudan till årsmöte med middag, vårfest och höstfest.
Delta i årsmötets närvarolotteri med konst och konsthantverk.
Stödja en ung lovande konstnär med stipendium.
Galleribesök med glögg i december.
Rabatt på Lunds konsthalls egna trycksaker.

Läs hela programmet här

Lunds konsthalls vänners styrelse

Anders Blomberg, ordförande
anders.blomberg@yahoo.se
046-128981

Paula Uddman, kassör
paulauddman@gmail.com
070-8208940

Gunnar Ericson, sekreterare
gunnar.ericson@gmail.com

Ann Schlyter
ann.schlyter@gmail.com
0705-672903

Lennart Bondesson
bondesson.ulla@gmail.com
046-125067

Lise-Lotte Martins
lottenoleif@gmail.com
0702-879361

Maria Brynge (adjungerad)
mbrynge@gmail.com
076-0086330