Lunds konsthalls vänner

Lunds konsthalls vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder Lunds konsthalls verksamhet.

 
 LKV
Vill du bli medlem? 

Årsavgiften är 250 kr och betalas in på bankgiro 5622-2144. Anmälan skickas till Paula Uddman, kassör i Lunds konsthalls vänner.

Vill du ha mer information? 

Kontakta Liselotte Martins, ordförande i Lunds konsthalls vänner.

Som medlem i Lunds konsthalls vänner får du:

Delta i ca åtta konstresor/år.
Möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar.
Delta i besök på gallerier och unika konstsamlingar.
Gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall.
Inbjudan till årsmöte med middag, vårfest och höstfest.
Delta i årsmötets närvarolotteri med konst och konsthantverk.
Stödja en ung lovande konstnär med stipendium.
Galleribesök med glögg i december.
Rabatt på Lunds konsthalls egna trycksaker.

Läs hela programmet här

Lunds konsthalls vänners styrelse

Liselotte Martins, ordförande
lottenoleif@gmail.com
0702-879361

Paula Uddman, kassör
paulauddman@gmail.com
070-82086330

Bengt Hall, sekreterare
bengt.er.hall@gmail.com
073-3649070

Maria Brynge, hemsida
mbrynge@gmail.com
076-0086330

Ann Schlyter, ledamot
ann.schlyter@gmail.com
0705-672903

Anna Natt och Dag, ledamot
nattochdag.annac@gmail.com