Publikation(pages)

20 januari – 13 februari 2005

Per Gustafsson

Annelie Nilsson / Susann Rönnertz

Under perioden 20 januari - 13 februari 2005 har Lunds konsthall glädjen att visa den första etappen av Publikation(pages), en internetbaserad pdf-samling med konst och konstrelaterade ämnen, initierad av de Malmöbaserade konstnärerna Annelie Nilsson och Susann Rönnertz.

Publikation(pages) kommer på Lunds konsthall att presenteras både digitalt och som en Artist's book med material från 34 inbjudna konstnärer. Tanken bakom Publikation(pages) är att man via en dator och internetuppkoppling gratis ska kunna ladda hem och skriva ut konstnärernas bidrag såsom teckningar, målningar, fotografier, texter, manus, storyboards, ritningar, manualer, konstpolitik, skisser, sånger, flygblad, brevväxling mm i form av högupplösta pdf-dokument.

Pdf, som står för Portable Document Format, är ett filformat som bevarar teckensnitt, bilder och layout från alla slags källdokument. För att underlätta navigationen inom pdf-samlingen har man skapat ett söksystem efter namn, titel, teknik och tema, men även efter sökord, vad gäller pdf:ens innehåll, valda av konstnärerna.

Publikation(pages) är ett sätt att påverka och underlätta distribution och utbyte av konst och information konstnärer emellan och mellan konstnärer och publik. Efterhand som pdf-samlingen växer, kommer Publikation(pages) att kunna presentera en omfattande samling av olika konstnärskap från olika generationer och fungera som ett lättillgängligt och användbart rum för samtida konst. I Lunds konsthall kommer en dator att finnas tillgänglig där publiken själv kan botanisera och göra sina egna val bland konstnärernas olika bidrag.

De medverkande konstnärerna i Publikation(pages) del 1 är Catrin Andersson, Mia Andreè, Elisabet Apelmo, Marika Bredler, Lars Brunström, Leicy Olsborn Björby, Camilla Carlsson, Virgil Dejarv, Maria Finn, Ylva Friberg, Zsuzsanna Gilice, Per Gustafsson, Ronny Hansson, Leif Holmstrand, John Håkansson, Lisa Jeannin, David Krantz, Runo Lagomarsino, Petter Lawenius, Mio Olsson, Morgan Schagerberg, Lena Séraphin, Nilsmagnus Sköld, Karin Solberg, Joacim Sprung, Maria Sundström, Fredrik Strid, Magdalena Svensson, Maria G Svensson, Margareta Svensson, Joanna Thede, Charlotte Walentin, Bengt Jahnsson-Wennberg, Anna Wessman.

Publikation (pages) presenteras av konstnärerna torsdagen 20 januari kl 18 i anslutning till konsthallens bokhandel på plan II. Fre 21, lör 22 och sön 23 januari kommer konstnärerna att finnas på plats i konsthallen och under dessa dagar kan publiken få valda Pdf-filer utskrivna till självkostnadspris. En dator kommer sedan att finnas tillgänglig för besökarna fram t.o.m. 13 februari.

Kurator: Madeleine Malmsten