Efter Eisenstein

6 september – 2 november 2008

Efter Eisenstein
Boris Michailov, Olga Tjernysjova, Sergej Eisenstein, Kira Muratova

Det är ingen tillfällighet att Lunds konsthall inleder höstsäsongen 2008 med en koncentrerad presentation av konst och film från Sveriges stora granne i öster. Rysslands återkomst som självmedveten stormakt har knappast kunnat undgå någon denna sommar.

När Sovjetunionen försvann från världskartan 1991 skedde det jämförelsevis odramatiskt och oblodigt. Här hos oss välkomnades Östeuropas nya frihet och de tre baltiska staternas återuppståndelse, medan många människor i Ryssland och andra post-sovjetiska länder uppfattade sammanbrottet som en förnedrande katastrof. För dem har de senaste 15 åren varit en period av utdraget politiskt och ekonomiskt kaos. Nu, när levnadsstandarden äntligen är på väg upp, har de svårt att förstå omvärldens oro och skepsis inför de nya auktoritära härskarna i Ryssland och deras avsikter.

Efter Eisenstein innehåller fotografiska och rörliga bilder som hjälper oss att förstå vad ”rysk kultur” är idag, med arvet efter den legendariske sovjetiske filmskaparen som utgångspunkt. Hellre än att försöka ge en översikt över den post-sovjetiska bildkonsten väljer Lunds konsthall att i samarbete med biografen Kino presentera fyra enastående konstnärskap som inte är lätta att klassificera och genrebestämma. Att låta konsten fungera som social kommentar är en beprövad rysk metod, som brukar ge bäst resultat om man använder den egensinnigt och kompromisslöst. Och det gör alla de medverkande i Efter Eisenstein.

Sergej Eisenstein (född 1898 i Riga, död 1948 i Moskva) var en av den sovjetiska kulturens portalfigurer. Han var inte bara en pionjär inom filmkonsten utan också en framstående teoretiker, essäist och tecknare. Eisenstein kan inte längre kallas samtida, men hans pregnanta bildspråk och idéer om ”attraktion”, ”montage”, ”inre monolog”, ”intellektuell filmkonst” och ”känslomässigt tänkande” inspirerar fortfarande filmskapare och andra konstnärer i hela världen. Hans livsverk illustrerar emellertid också den ”engagerade” konstnärens komplicerade förhållande till den politiska makten.

Två av de medverkande är centrala namn i den post-sovjetiska kulturen. De representerar Ukraina snarare än Ryssland. Boris Michailov (född 1938), en av de främsta inom samtida fotografi, kommer från den ryskspråkiga staden Charkov i norra Ukraina och bor sedan några år också i Berlin. Han har bl.a. skildrat livet i hemstaden under ”övergångsperioden” efter 1991 i bilder som ibland chockat omvärlden. Kira Muratova (född 1934) kommer ursprungligen från Moldavien men är sedan snart 50 år verksam i Odessa vid ukrainska Svartahavskusten. Hon anses som en av den ryskspråkiga världens mest framstående filmskapare.

Olga Tjernysjova (född 1962) bor i Moskva och arbetar både hemifrån och internationellt. Hennes konst kretsar kring den ryska kulturen och hur dess stora berättelser idag omvandlats till absurda och förbryllande fragment. I fotografier och filmer, men också i teckningar och målningar, iakttar hon med både inlevelse och nyfikenhet hur människor omkring henne lyckas bemästra den post-sovjetiska och nyryska vardagen.

Efter Eisenstein har erhållit stöd från Europeiska unionens kulturprogram som en del av utbytesprojektet Opening Hours, initierat av U-TURN, kvadriennalen för samtidskonst i Köpenhamn. Övriga samarbetsparter är Berlinbiennalen, konsthallen Mücsarnok i Budapest och konsttidskriften IDEA i Cluj (Rumänien).

Att framställa historia: perestrojkan, en fallstudie

Filmvisning och diskussion i Lunds konsthall 
På engelska

Medverkande från St Petersburg:
Alexander Skidan, poet, översättare och medlem av arbetsgruppen Sjto delat’? (”Vad bör göras?”)
Dmitrij Vilenskij, konstnär, redaktör för tidningen Sjto delat’?
Elena Zdravomyslova, professor i genusforskning, European University, St Petersburg
Moderator: Anders Kreuger, utställningsintendent, Lunds konsthall

Under den pågående utställningen Efter Eisenstein anordnar Lunds konsthall i samarbete med U-TURN, kvadriennalen för samtidskonst i Köpenhamn, en kväll med filmvisning och diskussion om dagens Ryssland. Frågan som ställs är ”Vad hände med perestrojkan i Sovjetunionen på 1980-talet?”

Arbetsgruppen Sjto delat’? i St Petersburg består av konstnärer, författare och teoretiker. Den har lånat sitt namn från en berömd utopisk roman av Nikolaj Tjernysjevskij från 1863. ”Vad bör göras?” var också en fras som Lenin ofta använde, och den passar i själva verket i varje historiskt och socialt sammanhang. Arbetsgruppen är för närvarande främst intresserad av att undersöka det utopiska idéinnehållet i den sovjetiska kulturen och hur det kunde föras vidare i dagens ryska samhälle.

Kontrasten är stor mellan Ryssland idag och för 17 år sedan, när statskuppen i augusti 1991 just hade misslyckats och Sovjetunionen gick mot sitt slutliga sammanfall. I filmen Perestrojka-sångspelet. Segern över kuppen (2008, 26 min) har Sjto delat’ gestaltat de drömmar och förhoppningar som artikulerades under perestrojkan och vad som hänt med tron på en demokratisk framtid för Ryssland. Filmen, som är tonsatt av kompositören Michail Krutik, lånar sin form från den antika grekiska tragedin, med fem karaktärer och en kör. Dessutom visas Perestrojka-krönikan (2008, 17 min), en sammanställning av arkivfilmer från demonstrationer och andra händelser i Leningrad/St Petersburg under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

En utförligare beskrivning av filmerna och diskussionen, skriven på engelska av Dmitrij Vilenskij, bifogas.

Evenemanget är en del av det europeiska utbytesprojektet Opening Hours, ett samarbete mellan Lunds konsthall, U-TURN i Köpenhamn, Berlinbiennalen, konsthallen Mücsarnok i Budapest och kulturtidskriften IDEA i Cluj (Rumänien) som genomförs med stöd från EU:s kulturprogram.

Restore Hope. Se mej!

Kurator: Anders Kreuger, Åsa Nacking
Samarbete med biografen Kino, Lund