2013

Utställningar på Lunds konsthall under 2013.


I strömmen
I strömmen


Sheela Gowda
Sheela Gowda


Carl Michael von Hausswolff
Installationsbild Carl Michael von Hausswolff


Former i tillblivelse
Former i Tillblivelse