2018

Utställningar på Lunds konsthall under 2018.


Qiu Zhijie
Qiu Zhijie. Resor utan ankomst


Lunds konsthall Ute
Lunds konsthall Ute 2018


Omnejd
Omnejd


Fantomberättelser
Fantomberättelser


Britta Marakatt-Labba
Britta Marakatt-Labba