2018

Utställningar på Lunds konsthall under 2018.

Qiu Zhijie

Qiu Zhijie. Resor utan ankomst


Lunds konsthall Ute

Lunds konsthall Ute 2018


Omnejd

Omnejd


Fantomberättelser

Fantomberättelser


Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba