17 november 2018 – 13 januari 2019

Britta Marakatt-Labba. Historia i stygn

Britta Marakatt-Labba, född 1951 i Idivuoma, är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Vi är mycket stolta över att kunna visa hennes första större retrospektiv söder om de samiska områdena.

Broderier på tyg, människor och natur.

Många besökare vid documenta 14 i Aten och Kassel förra året imponerades och berördes av hennes 24 meter långa Historjá (Historia). Vår utställning innefattar en reproduktion av och skisser till detta verk, som vanligtvis hänger i Universitetet i Tromsø och kan kallas en samtida historiemålning (fastän den är broderad och fastän den utgår från muntlig tradition snarare än nedskriven kunskap). Marakatt-Labbas storslagna fris pendlar mellan det verifierbara och det mytiska. Inte minst påminner den oss om att hennes eget folks historia länge har hållits osynlig.

Även andra verk i utställningen återger viktiga händelser i dåtid, nutid och framtid. Garjját (Kråkorna, 1983) gestaltar protesterna mot utbyggnaden av Altaälven i Finnmark i början av åttiotalet. Johtin (Flytten, 2016) kartlägger hur gruvdriften framtvingat en flytt av hela Kirunas stadskärna, som i sig själv symboliserar den koloniala resursutvinningen. Máilmmiviidosaš liegganeapmi (Global uppvärmning, 2009) förutspår vad som kan hända med Sápmi om årsmedeltemperaturen stiger med bara någon grad.

Hos Marakatt-Labba är det inte bara tematiken och seendet som anknyter till den samiska verkligheten utan också det textila uttrycket: broderiet, applikationen. Hennes bildberättelser har många beröringspunkter med det som på nordsamiska kallas duodji (konsthantverk, formgivning ). De är, med andra ord, politiska i olika dimensioner. De ifrågasätter och utvidgar konstbegreppet. De återupprättar nästan utplånade minnen, kritiserar förhållanden i samtiden och varnar för möjliga, oönskade framtider.

Ett varmt tack till Britta Marakatt-Labba för hennes engagemang i utställningen och till alla långivarna, såväl offentliga samlingar som privatpersoner, på ömse sidor om den svensk-norska gränsen.

Om utställningen

Kuratorer: Anders Kreuger, Emil Nilsson, Åsa Nacking.
Samproduktion Kohta, Helsingfors; Västerbottens museum, Umeå.

Fotograf: Daniel Zachrisson.