2 juni – 26 augusti 2018

Omnejd

Denna utställning presenterar nio konstnärer som alla är aktiva i området kring Lunds konsthall. Titeln Omnejd anspelar på regionen kring Lund men utgör också ett försök att betrakta människans omgivningar som minst lika viktiga som henne själv.

Konstnärer

Gert Aspelin, Lena Bergendahl, Ingela Ihrman, Anna Ling, Åsa Maria Kraft, Mariana Manner, Ursula Nistrup, Filippa Pettersson, Amalie Smith.

Det ligger nära till hands för den nutida människan att se sig själv som avskild från andra arter, från andra organiska och oorganiska material. Humanism och upplysning har bidragit till att skapa en syn på världen med människan i centrum. Inom nutida konst, filosofi och vetenskap uppfattas emellertid människan ofta som en mindre del av ett större sammanhang. Den skapande människan skrivs tydligare in i biosfären som helhet.

Omnejd låter sina olika delar förenas med varandra i vridna, flätade perspektiv. Utställningen kopplar upp sig mot algoritmer, blommande kaktusar, framtida bin, fossiler, döende teknologi, stenars akustik, sand, atomklyvning och återvinning.

De deltagande konstnärerna har alla olika bakgrund och uttryckssätt. De tillhör olika generationer och har valt olika vägar i livet. Något som förenar dem är att de alla tycks väl rotade i utställningens intresse för mylla, sand, sediment (och längre ned bergarter, fossila avlagringar) som ger både energi och global uppvärmning.

Kurator: Emil Nilsson

Fotograf: Daniel Zachrisson