17 februari – 20 maj 2018

Qiu Zhijie. Resor utan ankomst

Lunds konsthall är glada att kunna visa Resor utan ankomst, den första mer genomgripande översikten av Qiu Zhijies konstnärskap, en av de mest betydelsefulla konstnärerna i Kina i sin generation.

Qiu Zhijie. Resor utan ankomst

Bredden i Qiu Zhijies konstverk – varierande i uttryck och omfattande olika världsliga och geografiska områden – vittnar om en mångkunnig person, vars konstnärliga arbete är en integrerad del av hur han lever sitt liv. Med konceptet Total Art, vill han visa hur konsten kan vara en verkande faktor i att förlika sig med globaliseringen i Kina och över hela världen.

Qiu Zhijie har upplevt de snabba förändringar som det kinesiska samhället genomgått under de senaste decennierna, som en följd av den ekonomiska och kulturella globaliseringen. Genom att utgå från äldre bildtraditioner, kalligrafi och andra hantverk, och föra in dem i nutiden är han ett utmärkt exempel på konstnären som översättare. Hans vidsynta idéer och engagemang – som konstnär, lärare och politisk aktivist – blir till starka, resoluta och djupsinniga skildringar av vår tid.

Denna retrospektiv är som en resa genom konstnärens filosofiska och konstnärliga universum, samtidigt som det är en mer förtrolig undersökning av hans person och hans övertygelser.

Utställningen vill lyfta fram det arbete som Qiu Zhijie utvecklat under de senaste tre decennierna genom att framhålla det som förloras i ett globalt sammanhang och förklara hur det kulturellt unika så småningom kan bli kulturellt allmängiltigt.

Qiu Zhijie är född 1969 i Fujian-provinsen, Folkrepubliken Kina och bosatt i Peking och i Hangzhou. Där delar han sin tid mellan konstnärlig produktion, kuratoriska projekt och akademiska roller som professor och dekan i experimentalskolan (CAFA) och professor vid Konstakademin i Hangzhou. I egenskap av kurator och arkivarie av sitt eget konstnärskap har Qiu Zhijie i ett nära samarbete med kuratorerna utformat presentationen av utställningen.

Om utställningen

Utställningen har producerats i samarbete med Van Abbemuseum i Eindhoven och Centre d'Art Contemporain i Genève. Kuratorer är Charles Esche, Annie Fletcher och Davide Quadrio.

Kurator: Charles Esche, Annie Fletcher, Davide Quadrio
Lunds konsthalls kuratorer: Åsa Nacking, Debora Voges
Utställning producerad av Van Abbemuseum, Eindhoven (Nederländerna) och Centre d'Art Contemporain, Genève.

Fotograf: Daniel Zachrisson.