29 juni – 22 september 2019

Alltings mått. Om det (o)mänskliga

Titeln Alltings mått. Om det (o)mänskliga hänvisar till den grekiska filosofen och retorikern Protagoras (500-talet f. Kr.) välkända formulering för en antropocentrisk världs- och självbild. 

Svartvit bild av en ung pojke där två färgfoton med poliser är inklippt.
Santiago Mostyn

Konstnärer

Ulrika Gomm, Hanni Kamaly, Santiago Mostyn, Sandra Mujinga.

Formulering skulle senare komma att bli det latinska Homo mensura, som står för ”Människan är alltings mått”. Uttalandet har tolkats som att all förståelse av världen utgår från en (mänsklig) betraktare. En kontroversiell utsaga som i hundratals år varit föremål för diskussion bland filosofer, och som i utställningen problematiseras av de deltagande konstnärerna.

Den utvidgade människokroppen som samspelar med teknik, mode och digitala media tar plats i Sandra Mujingas konst. I videon ILYNL (It’s Like You Never Left), avlöser sekvenser från Malmö och Kongo varandra i en film där den digitaliserade och ständigt manipulerade protagonisten tycks leva genom sin smartphone. Filmen visas tillsammans med verket Touch Face 1–3, tre skulpturer som påminner om gigantiska kroppar, eller provdockor, och som inspirerats av elefanters rörelsemönster.

Både Hanni Kamaly och Santiago Mostyn anspelar i skulpturer, videoverk och installationer på repressiva, ofta rasistiska, strukturer som begränsar människors handlingsutrymme och därigenom utesluter individer och grupper från mänsklig gemenskap. Kamaly har producerat en ny film DINGS, som visas på Kulturen i Lund. Här på konsthallen går det att se filmen HeadHandEye, och ett urval av Kamalys karakteristiska skulpturer som i vissa fall fått namn efter offer för strukturellt våld.

Santiago Mostyn presenterar två, till dels nyproducerade, installationer: The Warming Plateau som tar sin utgångspunkt i ön Tobagos historia och Red Summer Edit, en tapetserad bildserie där historiskt material ställs mot fotografier tagna av konstnären själv. Våldet tycks upprepa sig i bilderna som synliggör konsekvenserna av den politik som velat utesluta och avhumanisera svarta i ett dagens USA.

Ulrika Gomms Bygga nation och kroppar (1914–2014), är en ljud- och textinstallation som samlar utdrag ur de regeringsförklaringar som skrivits i Sverige mellan de i titeln angivna åren. Verket lyfter fram historiska idéer om kroppen, och de politiska strukturer som har för avsikt att påverka dess utformning och blotta existens. På Lunds stadsbibliotek visas den interaktiva installationen HORIZON, som tar avstamp i föreställningar om demokrati i dagens auktoritära Kina.

Intervju med Santiago Mostyn

Intervjun är på engelska.

Intervju med Sandra Mujinga

Intervju med Ulrika Gomm

Om utställningen

Kuratorer: Hans Carlsson, Åsa Nacking

Fotograf: Daniel Zachrisson