6 april – 16 juni 2019

Nina Roos. Betrakta det återhållnas vikt

Nina Roos (född 1956 i Borgå) är en av Nordens mest erfarna konstnärer. Hon representerade Finland vid Venedigbiennalen 1995 och har hittills haft två omfattande retrospektiver, i Kiasma i Helsingfors 2001 och i Malmö Konsthall 2003.

Roos var professor i måleri vid Bildkonstakademin i Helsingfors 2001–04 och har varit extern handledare vid Konsthögskolan i Malmö sedan 1995. Hon vann Carnegie Art Award 2003, ett av de många priser hon tilldelats.

Hennes uttrycksmedel är måleriet, ett bildspråk som tillåter både konstnärer och betraktare att utvecklas intellektuellt och känslomässigt.

– Det viktiga för mig, från början, har varit att försöka definiera vad en målad bild är. Att inte illustrera en berättelse eller ett föremål.
För en målare med Roos’ fallenhet för reflektion och undersökning måste varje nytt verk, varje ny verkserie, börja om från början och bana sin egen väg. Den målade bilden är varken färdigt koncept eller idealiskt genomförd artikulation utan istället en i högsta grad medveten process för att framställa omedelbarhet och framvisa den för betraktaren. Det är som om hennes målningar alltid vore ”på väg mot bilden”.
Denna utställning omfattar en handfull nyare serier av målade bilder. Risk och Crimson (anteckningar)(båda 2018–19) förenas av den rödgråa grundtonen, av den målade ytmässighetens oväntade sammanfall med en målad rumslighet och av det återkommande användandet av kvistar eller tunna grenar som visuella vägvisare.

– Det är som om kropp och rum har sammanblandats och komprimerats till någonting som blir både obestämt och otäckt.
Serien Regarding the Point of Restraint (2017) består av sex målningar inbyggda i en paviljong, vars väggar i sin tur målats i tre skilda färger. I tillägg till den specialbyggda paviljongen (som kan beskrivas som en arkitektonisk målning) har Roos låtit måla några väggar i konsthallen gråblåa, som om en ”färgkropp” hade sänkts ned i det arkitektoniska rummet och omvandlat det till en färgskulptur. Liknande teman behandlas i flera serier av teckningar och akvareller (2013–15). Dessa visas nu för första gången i ett institutionellt sammanhang.

Not Yet Said, Not Yet Done (2008) är en serie målningar inspirerade av kollektiva andliga övningar under en resa till Udmurtien (en republik inom Ryska federationen) 2007.

– Så här i efterhand kan jag definiera dem som fyra visualiseringar av en sammankopplad in- och utsida. De fyra målningarna osäkrar betraktarens position i förhållande till det betraktade.

Utställningen Betrakta det återhållnas vikt är tänkt att fungera både som visuell traktat om den målade bilden och som en uppvisning av måleriets förmåga att omvandla såväl byggda utrymmen som tankens rum. För att kunna göra dessa saker måste måleriet både handla om någonting och vara någonting. Roos visar oss att detta fortfarande är möjligt i dagens verklighet, som blir allt svårare för individen att avläsa och begripa.
Citaten är hämtade från intervju med kurator Anders Kreuger i utställningskatalogen.

Kurator: Anders Kreuger

Fotograf: Daniel Zachrisson