Performance / Documentation / Presentation

13 juni – 23 augusti 2020

Hwayeon Nam, Study, 2020, Video

Mercedes Azpilicueta (född 1981 i Argentina)
Donna Kukama (född 1981 i Sydafrika)
Hwayeon Nam (född 1979 i Korea)
Alexandra Pirici (född 1982 i Rumänien)

Performance i dess olika former är inte nytt för konstvärlden, dess ursprung kan spåras till början av 1900-talet. Det som är intressant idag är hur det fortfarande står i strid med de inneboende operativa strukturerna för konstinstitutionen. Det är först under de senaste femton åren som konstmuseer och konsthallar runt om i världen skapar förhållningssätt, särskilda rum och strategier för samlande som specifikt ägnas åt performancekonst. Hur man ställer ut, dokumenterar och bevarar performance är fortfarande utmanande för institutioner som vanligtvis visar fram, samlar och bevarar föremål som inte berör den performativa aspekten. Skillnaderna mellan det faktiska liveuppträdandet och dess dokumentation, och förhållandet dem emellan och deras respektive publik, är idag, på grund av tillgängligheten av teknik och de ekonomiska drivkrafterna bakom den internationella konstmarknaden, ifrågasatt och suddig. Vad som utgör det verkliga konstverket och vad som är kontextuellt material eller dokumentation av själva verket har under senare år varit föremål för fruktbara och intressanta diskussioner mellan konstnärer, kuratorer, akademiker och andra konstkännare.
 
Årets sommarutställning på Lunds konsthall kommer att utforska dessa frågor med hjälp av fyra internationella konstnärer som använder performance som konstnärligt uttryck. De har valts med utgångspunkt i att med olika tillvägagångssätt utvidga det som uppfattas och definieras som performance, och därmed erbjuda nya sätt att engagera sig i utställningspraktik och att möta en publik.

Program

Molecular Love: Act 2
av Mercedes Azpilicueta. Producerad av Maria Naidu.
Performance samtliga lördagar i Lunds konsthall under utställningsperioden, kl 14–16.
Sista lördagen på utställningen den 22 augusti äger performancen rum kl 13–15.
I samarbete med Sommarlund.

Monument to Work
av Alexandra Pirici
Levande, offentligt minnesmärke i rörelse.
Regi: Tyra Wigg
Lördag 22 augusti: kl 15–17 på Stortorget
Söndag 23 augusti: kl 15–17 på Domkyrkoplatsen
I samarbete med Stenkrossen.
Läs mer

The Garden of Excuses Too
av Donna Kukama
Tesalong och växthus för besökare på Lunds konsthalls innergård.
I samarbete med Botaniska trädgården, Lunds universitet.

Donna Kukama, The Garden of Excuses Too
A Guide to Hiding from Things That Don´t Exist
 

Med stöd av The Ministry of Culture, Sports & Tourism of Korea, Korea Arts Management Service, och the grant program Fund for Korean Art Abroad; och med stöd av Statens konstråd, Sverige.