13 juni – 23 augusti 2020

Performance/Documentation/Presentation

En utställning med Mercedes Azpilicueta, Donna Kukama, Hwayeon Nam och Alexandra Pirici.

Performance i dess olika former är inte nytt för konstvärlden, dess ursprung kan spåras till början av 1900-talet. Det som är intressant idag är hur det fortfarande står i strid med de inneboende operativa strukturerna för konstinstitutionen. Det är först under de senaste femton åren som konstmuseer och konsthallar runt om i världen skapar förhållningssätt, särskilda rum och strategier för samlande som specifikt ägnas åt performancekonst.

Hur man ställer ut, dokumenterar och bevarar performance är fortfarande utmanande för institutioner som vanligtvis visar fram, samlar och bevarar föremål som inte berör den performativa aspekten. Skillnaderna mellan det faktiska liveuppträdandet och dess dokumentation, och förhållandet dem emellan och deras respektive publik, är idag, på grund av tillgängligheten av teknik och de ekonomiska drivkrafterna bakom den internationella konstmarknaden, ifrågasatt och suddig. Vad som utgör det verkliga konstverket och vad som är kontextuellt material eller dokumentation av själva verket har under senare år varit föremål för fruktbara och intressanta diskussioner mellan konstnärer, kuratorer, akademiker och andra konstkännare.

Performance som konstnärligt uttryck

Årets sommarutställning på Lunds konsthall kommer att utforska dessa frågor med hjälp av fyra internationella konstnärer som använder performance som konstnärligt uttryck. De har valts med utgångspunkt i att med olika tillvägagångssätt utvidga det som uppfattas och definieras som performance, och därmed erbjuda nya sätt att engagera sig i utställningspraktik och att möta en publik.

Stillbild från ett videoperformance med två kvinnor som dansar.
Hwayeon Nam, Study, 2020, Video

Program

Molecular Love: Act 2

Av Mercedes Azpilicueta (född 1981 i Argentina). Producerad av Maria Naidu.
Performance samtliga lördagar i Lunds konsthall under utställningsperioden, kl 14–16.
Sista lördagen på utställningen den 22 augusti äger performancen rum kl 13–15.
I samarbete med Sommarlund.

Monument to Work

Av Alexandra Pirici (född 1982 i Rumänien).
Levande, offentligt minnesmärke i rörelse.
Regi: Tyra Wigg
Lördag 22 augusti: kl 15–17 på Stortorget
Söndag 23 augusti: kl 15–17 på Domkyrkoplatsen
I samarbete med Stenkrossen.

The Garden of Excuses Too

Av Donna Kukama (född 1981 i Sydafrika).
Tesalong och växthus för besökare på Lunds konsthalls innergård.
I samarbete med Botaniska trädgården, Lunds universitet.

Om utställningen

Med stöd av The Ministry of Culture, Sports & Tourism of Korea, Korea Arts Management Service, och the grant program Fund for Korean Art Abroad; och med stöd av Statens konstråd, Sverige.

Kuratorer: Åsa Nacking, Debora Voges

Fotograf: Daniel Zachrisson