15 februari – 24 maj 2020

Sammy Baloji. Other Tales

"Other Tales" (Andra berättelser) är Sammy Balojis första separatutställning i både Sverige och Danmark, med Matteo Lucchetti som kurator. Den ger oss möjlighet att genom Balojis verk föra ett djupare samtal om koloniala åtbörder och handlingar som fortsätter att knyta västvärlden till länder i Afrika, inte minst Kongo.

Utställningen ger en översikt över Balojis senare produktion och samtidigt inblick i hans undersökande metoder. Med hjälp av fotografi, installation, filmskapande och skulpturala former återanvänder han arkivmaterial och museala berättelser, alltid mot bakgrund av hur det internationella samfundet utnyttjat de resurser (både människor och mineraler) som hans hemland, idag kallat Demokratiska republiken Kongo, har representerat.

Utställningen fokuserar på att lyfta fram ”andra” berättelser – förbisedda, undertryckta, bortglömda – om Demokratiska republiken Kongo i ett globalt sammanhang. Genom historien har dess territorium spelat en central roll på den internationella scenen. Kongobäckenet har länge varit en spelplats för utvinning av en mängd resurser: från gummi till uran, och numera inte minst koppar, coltan och litium. Kongolesiska råvaror har förvandlats till bildäck, atomenergi eller -bomber och komponenter för elektriska ledningar, motorer eller kommunikationsutrustning.

Grön energi

Coltan och litium är också viktiga råvaror för framställning av de batterier som är förutsättningen för det som kallas ”grön energi” och i sin tur driver på utvecklandet av elbilar och andra konsumtionsvaror. Återigen en lösning på västvärldens problem på bekostnad av det kongolesiska territoriet och dess befolkning.

Fylla igen hålen i den koloniala tidslinjen

Detta synliggörande av hur händelser hänger samman även om de verkar ligga långt från varandra i tid, rum och betydelse står i centrum för Balojis konstnärskap. På så sätt försöker han fylla igen hålen i den koloniala tidslinjen och återberätta de händelser den omfattar på nya sätt, men han problematiserar den samtidigt genom att återupprätta förkolonial kunskap. Balojis synsätt är dekolonialt och utmanar därigenom de eurocentriska grundvalarna för den dominerande berättelsen.

"Other Tales" presenterar nya verk och ett rikt urval ur Balojis konst från de senaste åren, inte minst element från serien "Fragments of Interlaced Dialogues", som premiärvisades vid Documenta 14 2017, och en installation från utställningen "A Blueprint for Toads and Snakes" på Framer Framed i Amsterdam, 2018.

Efter utställningsperioden i Lunds konsthall kommer Other Tales att gå vidare till Kunsthal Aarhus.

Kurator: Matteo Lucchetti

Fotograf: Daniel Zachrisson

Intervju med Sammy Baloji

Intervjun är på engelska.

Intervju med Matteo Lucchetti

Intervjun är på engelska.