5 september – 15 november 2020

Svävande utopier

"Svävande utopier" presenterar olika uppblåsbara uttrycksformer i Lunds konsthall och dessutom en intervention i stadsrummet. Utställningen för samman historiska och samtida verk och visar hur uppblåsbara föremål kan användas av både konstnärer och aktivister. Formlösa materialsjok förvandlas på ett ögonblick till voluminös rumslig närvaro.

Floating Utopias
Ahmet Öğüt

Konstnärer

Ant Farm, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkácová, Elise Eeraerts, Eventstructure Research Group, Anna Hoetjes, Franco Mazzucchelli, Dawn Ng, Ahmet Öğüt, Tomás Saraceno, Graham Stevens, SUPERFLEX, Tools for Action, UFO, Artúr van Balen, The Yes Men.

Verken i utställningen uppmuntrar oss att vara lekfulla och ta plats. De har en uppenbar förmåga att främja gemenskap och deltagande. "Svävande utopier" visar att uppblåsbara föremål kan och bör användas för att kritisera den rådande ordningen och skapa bättre framtider.

Utställningen navigerar de uppblåsbara föremålens omfattande kulturhistoria genom konsten, aktivismen och arkitekturen, deras inverkan på vår kollektiva fantasi. Den första bemannade ballongfärden i slutet av 1700-talet försköt den allmänna förståelsen av det möjliga, lät nya världar framträda och främjade visionärt och utopiskt tänkande.

De uppblåsbara föremålens historia är nära förknippad med industrialismen. Under trettiotalet hittade bildäcksindustrin en ny marknad i gigantiska uppblåsbara dockfigurer. Snart svävade dessa över socialistiska och kapitalistiska parader och användes i propaganda- och reklamsyfte i städer runtom i Sovjetunionen och USA.

I slutet av sextiotalet, en tid av världsomspännande politiska omvälvningar och förespeglade rymdresor, blev plast allmänt tillgängligt som ett billigt material och användes i pneumatiska experiment. Konstnärer, aktivister och arkitekter prövade nya former för performance, protest och alternativ livsföring.

Under senare år har konsten visat hur uppblåsbara föremål kan användas som redskap för aktivism, som konstnärligt material för att utmana monumentala platser och politiska symboler och som anledning att tänka om kring beroendet av fossila bränslen.

"Svävande utopier" lyfter fram samtida uppblåsbara konstverk som speglar en värld bestämd av tekniska framsteg, klimatförändringar och ökad politisk polarisering och erbjuder nya former av socialt engagemang.

Sydsverige och Köpenhamnsområdet har en tradition av stadsaktivism som innefattar utopiska konstprojekt och happenings med uppblåsbara föremål. Detta arv ingår också i Lunds konsthalls utställningshistoria. Framtidsinriktade utställningar under sextiotalet som "Superlund" och "Nya Babylon" tänkte sig nya roller och boplatser för mänskligheten i förhållande till naturen och staden, och "Svävande utopier" fortsätter denna progressiva tradition.

Intervju med kuratorerna Artúr van Balen, Fabiola Bierhoff och Anna Hoetjes. Intervjun är på engelska.

Under utställningens öppningshelg kommer heliumballongen "Slottet Vooruit" av den kurdiske konstnären Ahmet Öğüt att sväva över Lund. Den kommer att lyfta från Stortorget fredagen den 4 september, så snart vindförhållandena medger.

"Svävande utopier" visades först i NGbnK neue Gesellschaft für bildende Kunst i Berlin 2018 och sedan i ArtScience Museum Singapore 2019. Nu landar utställningen för tredje gången i Lunds konsthall. Den har organiserats av de tre kuratorerna Artúr van Balen, Fabiola Bierhoff och Anna Hoetjes. Utställningsdesignen har skapats i samarbete med Agustina Pascotto och Jazmin Schenone.

Utställningen har genomförts med stöd från Mondriaan-stiftelsen i Amsterdam.

Kuratorer: Artúr van Balen, Fabiola Bierhoff, Anna Hoetjes

Fotograf: Daniel Zachrisson