28 november 2020 – 21 februari 2021

Vilande mängd

I utställningen "Vilande mängd" deltar konstnärer som bor och verkar i vår omedelbara närmiljö. I sammansättningen ingår även konstnärer som inte är bosatta i regionen men som har god kännedom om den lokala situationen. Gemensamt för deltagarna är att de tar avstamp i berättelser och fakta med bäring i det näraliggande, i Skåne.

En grupp nunnor som går längs en väg med skyltar i händerna, på några står det "nej, nej".
Kalle Brolin, Jag är Bergtagen, videoinstallation, 2020.

Konstnärer

Dave Hullfish Bailey, Kalle Brolin, Andreas Johansson, Caroline Mårtensson, Åsa Norberg & Jennie Sundén.

Den lokala samtid som framställs i utställningen är rotad i historien och ges en global inramning. Men de band som etableras mellan här och där och då och nu är inte allenarådande – de är snarare försök att förstå nuet utifrån politiska, sociala eller materiella horisonter som kan vara högst skiftande, ibland till och med motstridiga.

Utställningens titel anspelar på att de verk som visas skapar länkar mellan händelser eller platser som vid en första anblick kan tyckas aparta. De deltagande konstnärerna uppmärksammar även vad det är som gör att dessa relationer kan etableras just nu. De aktiverar med andra ord en mäng noder i ett historiskt och geografiskt nätverk som tidigare legat i vila.

Kuratorer: Hans Carlsson, Åsa Nacking

Fotograf: Daniel Zachrisson

Intervjuer och visningar

Intervju med konstnär Caroline Mårtensson

Intervju med konstnär Kalle Brolin

Intervju med konstnär Andreas Johansson

Visning: Åsa Norberg och Jennie Sundén

Visning: Dave Hullfish Bailey