Läsecirkel

Läsecirkel i samband med utställningen Vilande mängd

Dave Hullfish Bailey
Lunds konsthall erbjuder en läsecirkel som fokuserar på boken A Thousand Years of Nonlinear History (1997) av konstnären, författaren och forskaren Manuel De Landa, nu verksam vid bland annat Princeton University och European Graduate School. Bokens tre kapitel handlar om Europas historia från år 1000 till år 2000. Utgångspunkten är materialistisk: DeLanda studerar hur historisk utveckling formas av geologi, väderförhållanden och biologiska faktorer i och utanför människan.

Välkommen att delta i en läsecirkel om tre delar där vi diskuterar DeLandas bok. Till varje träff läses ett av bokens tre kapitel som sen diskuteras över zoom, se tider nedan. Deltagande är gratis med det finns ett begränsat antal platser.

Läsecirkeln är en del av programmet till Lunds konsthalls utställning Vilande mängd. Se mer info under aktuella utställningar. A Thousand Years of Nonlinear History finns tillgänglig gratis online. Samtalen under cirkelträffarna sker på svenska men boken är på engelska.

Anmälan till: hans.carlsson@lund.se

Datum för zoom-träffar och lässchema:

12 februari kl 17–19: kapitlet ”Lavas and Magmas” (sid. 25–103)

19 februari kl 17–19: kapitlet ”Flesh and Genes” (sid. 103–149)

26 februari kl 17–19: kapitlet ”Memes and Norms” (sid. 183–275)