2021

Utställningar på Lunds konsthall under 2021.

Värstascenario. Konstnärer från Grönland
Pia Arke, Julie Hardenberg, Elisabeth Heilmann-Blind, Jessie Kleemann
I samarbete med Kohta, Helsingfors.
27 mars – 23 maj 2021