2021

Utställningar på Lunds konsthall under 2021.

Värstascenario. Konstnärer från Grönland
Pia Arke, Julie Edel Hardenberg, Elisabeth Heilmann-Blind, Jessie Kleemann
I samarbete med Kohta, Helsingfors.
6 mars – 23 maj 2021

Runo Lagomarsino
5 juni – 29 augusti 2021