12 juni – 29 augusti 2021

Runo Lagomarsino. Torget mellan murarna

Lunds konsthall har glädjen att kunna visa en utställning av den internationellt uppmärksammade konstnären Runo Lagomarsino, som föddes 1977 i Lund och som har studerat vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet. Efter att under några år ha varit bosatt i både Brasilien och Sverige bor och arbetar han nu i Malmö.

Lagomarsino arbetar med många olika uttrycksmedel men skapar i huvudsak installationer där han kombinerar upphittade föremål, skulptur, fotografi och film, ibland även med performance-baserade eller interaktiva element. Han använder sig av det självbiografiska för att kommentera sociala och politiska omständigheter som berör oss alla. Kollektiva minnen utmanas av det privata och påminner oss om hur intrikat historien – även dess mest förbisedda fakta – vävs samman med nutiden.

"Torget mellan murarna", Lagomarsinos separatutställning i Lunds konsthall, består av en grupp nyare och äldre verk, samt två nya produktioner rörande hans egen familjehistoria och förhållande till Lund. Konstnärens familj flydde undan militärregimen i Argentina och bosatte sig i Lund i slutet av sjuttiotalet. Hans far fick anställning hos Åkerlund & Rausing (idag A&R Carton), vars pressar var igång dag och natt och spottade ur sig tryckt kartong för olika slags förpackningar. De två nyproducerade verken, "Mad Toy" och "Home Waits for No One" (båda 2021) är inspirerade av Lagomarsinos minnen från besök i fabriken tillsammans med fadern.

Besökare i utställningen har också en unik möjlighet att få se ett av hans tidigaste, humoristiska verk, "En sång av Bola de Nieve" (1997), där han sjunger och simultanöversätter en sång från spanska till svenska. Verken visas tillsammans med ett antal andra verk från senare år. Med det subversiva och ytterst precisa användandet av språk och symboler, och särskilt på de institutionella konsekvenser detta får, ger han betraktarna stöd och uppmuntran att fundera över möjliga, tänkbara och önskvärda framtider.

Utställningen innehåller också "arpilleras", berättande textila bilder av Malmöbaserade konstnären Bélgica Castro Fuentes. Hon för vidare ett arv från tiden för den chilenska militärdiktaturen under sjuttio- och åttiotalen, när kvinnor organiserade sig i grupper för att kommentera och visa sitt motstånd mot regimen med hjälp av broderi och applikation.

Katalogen består av ett par specialskrivna texter, en essä av den chilenska kritikern och kuratorn María Berríos som sätter in Lagomarsinos (och Castro Fuentes’) verk i ett större historiskt och kulturellt sammanhang präglat av exilens villkor, och "Retrovisor" (Backspegel) av den argentinske författaren Alan Pauls. Den senare är en litterär betraktelse över Lagomarsinos nyaste verk och deras förhållande till "El juguete rabioso" (Den galna leksaken), en roman utgiven 1926 av en annan argentinsk författare, Roberto Arlt.

Som ett komplement till utställningen kommer konstnären använda en särskilt installerad billboard i Lunds innerstad för ett nytt verk som förhåller sig till utställningens tematik. Datum och plats för uppförande av billboard annonseras inom kort. Konstnären kommer därutöver att hålla en guidad rundtur i Lund söndagen den 1 augusti klockan. 14.

Runo Lagomarsinos konst har visats i många sammanhang i Sverige och internationellt, däribland Moderna Museet i Stockholm, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall, LACMA i Los Angeles, Solomon R. Guggenheim Museum i New York, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid; M HKA i Antwerp och Dallas Museum of Art i Texas. Dessutom har han deltagit i både Venedigbiennalen och Sâo Paulobiennalen.

Vi tackar konstnären och alla andra samarbetspartners för utställningen, däribland långivarna – Francesca Minini i Milano; Galerie Nordenhake i Stockholm, Nils Stærk i Köpenhamn, och Mendes Wood DM i Sâo Paulo – och i synnerhet AR Packaging Systems AB och Lund Water Front Packaging District i Lund, som har hjälpt oss producera de två nya verken i utställningen.

Kurator: Debora Voges

Fotograf: Daniel Zachrisson

Utställningskatalog för Torget mellan murarna Pdf, 726 kB.