Runo Lagomarsino. Torget mellan murarna

12 juni – 29 augusti 2021

Runo Lagomarsino, I am also smoke, 2020


Runo Lagomarsino (född 1977 i Lund) är en internationellt uppmärksammad konstnär som bor och arbetar i Malmö och São Paulo, Brasilien. Lagomarsino använder en mängd olika uttrycksmedel i sin konst, vilket kan resultera i installationer som kombinerar ett flertal element så som skulpturala objekt, fotografi, film och performance. Ofta undersöker han det självbiografiska för att reflektera över sociala och politiska frågor som påverkar oss alla, privata minnen som lyfts fram för att stimulera och utmana gemensamma hågkomster och erfarenheter. I vår vardagliga värld söker han upp spår som påminner oss om hur historien finns inbäddad på ett intrikat vis i vår nutid. Det kan vara något som glömts bort eller förbisetts, men det kan också vara helt nya avslöjanden och insikter. Hans praktik bygger på en noggrant utformad användning och omstörtning av språk och symboler, ofta relaterade till institutionella strukturer och system. Runo Lagomarsinos verk bjuder in och utmanar betraktarna att reflektera över det förflutna för att förstå vår nutid och våra möjligheter att påverka framtiden.

Torget mellan murarna samlar en grupp nya och äldre verk, och visar dessutom en nyproduktion särskilt framtagen för Lunds konsthall. Det nya verket dröjer sig kvar vid det personliga, liksom många av Lagomarsinos verk, och i det här fallet är det konstnärens egen familjehistoria och deras förhållande till Lund som studeras. Runo Lagomarsinos verk har visats på: Moderna Museet, Stockholm; Malmö Konstmuseum; Malmö Konsthall; LACMA, Los Angeles; Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn; Museo Reina Sofia, Madrid, Venedigbiennalen, São Paulo Biennalen, Guggenheim Museum, New York; Dallas Museum of Art, Texas.