Värstascenario. Konstnärer från Grönland

6 mars – 30 maj 2021

Jessie Kleemann
Pia Arke, Julie Edel Hardenberg, Elisabeth Heilmann-Blind, Jessie Kleemann

När Donald Trump härom året ställde in sitt statsbesök i Danmark för att han inte fått köpa Grönland var detta bara ett av alla störande moment som under senare år avlett vår uppmärksamhet från det verkliga värstascenariot. Utställningstiteln är lånad från ett tidningsreportage på undanskymd plats, en påminnelse om den accelererande uppvärmningen av Arktis och den grönländska inlandsisens snabba avsmältning. Vår tids många pågående skådespel är visserligen sammanflätade, men i ett vidgat perspektiv framstår även de värsta av dem – kriget mot sanningen, demokratins utdragna död, kolonialismens och den transatlantiska slavhandelns kvardröjande gift, dagens och morgondagens pandemier – som krusningar på den stora vågen.

Utställningen samlar fyra kvinnliga konstnärer som reflekterar över erfarenheter inifrån två system med närmast obegränsad förmåga att forma och styra individen: den grönländska verkligheten (med dess osynliggjorda förkoloniala kultur och begränsade avkolonisering) och den samtida konsten (med dess outtalade och instabila, men inte desto mindre bindande, normer för vad som får sägas på vilket sätt).

I samarbete med Kohta, Helsingfors.