21 maj – 28 augusti 2022

Gülsün Karamustafa — After the Cosmopolis

Lunds konsthall har glädjen att kunna visa en retrospektiv utställning av en av Turkiets främsta samtida konstnärer.

Gülsün Karamustafa, Mermaid, 1986
Gülsün Karamustafa, Mermaid ,1986. Mixed media on paper 54 × 68.5 cm. Courtesy the artist and BüroSarıgedik

Gülsün Karamustafa

Gülsün Karamustafa (född 1946 i Ankara, bor i Istanbul och Berlin) har sedan nittiotalets början varit en centralfigur på den turkiska konstscenen. Med sitt mångsidiga och angelägna konstnärskap har hon haft betydande inverkan på yngre generationer av konstnärer i det egna landet, inte minst på grund av sin yrkesmässiga – men också moraliska – beredskap att formulera starka politiska och konstnärliga övertygelser.

Sedan början av sjuttiotalet har Karamustafa på ett effektivt sätt använt sig av politik, historia, religion och kultur (inte minst populärkulturen) för att skapa en betydande mängd verk i olika media som måleri, installation, film och performance. Alla dessa ämnen, genrer och format finns representerade i utställningen.
"Gülsün Karamustafa. After the Cosmopolis" är hennes första stora separatutställning i Sverige. Kurator är Charles Esche, och utställningen premiärvisades nyligen i Van Abbemuseum i Eindhoven, Nederländerna, där Karamustafa presenterades tillsammans med den argentinske konstnären León Ferrari. I Lunds konsthall har hennes nyare produktion fått sällskap av ett omfattande urval av tidigare och mer uttalat politiska verk. På så sätt har den ursprungliga versionen av utställningen utvidgats både kontextuellt och estetiskt. Besökarna får se verk på papper från sjuttiotalet tillsammans med nya installationer som skapats särskilt för denna denna utställning.

I hela sitt yrkesverksamma liv har Karamustafa bedrivit kritiska undersökningar av feminism och genus, migration och ojämlikhet, kulturella traditioner och förändring, stadsutveckling och förstörelse. Hon har varit politiskt engagerad i vänsterfrågor och i kampen för demokrati och yttrandefrihet, och därför ofta riskerat sin egen säkerhet och bekvämlighet. Efter militärkuppen 1971 fängslades både hon och hennes make, den grafiska formgivaren Sadık Karamustafa, och hon tilläts inte åka utomlands förrän 1987.

After the Cosmopolis

Titeln för utställningen i Lunds konsthall, "After the Cosmopolis" (ungefär ”Efter världsstaden”), anspelar på de farhågor som Karamustafa länge – men inte minst på senare tid – hyst för de ständigt pågående förändringarna i hemstaden. Istanbul har under tidigare epoker närmast förkroppsligat begreppet kosmopolitism. Vad håller nu på att hända med dess ”inre liv”? Många, kanske de flesta, av verken i utställningen har direkt anknytning till den omsjungna staden, från målningar som Pera Beer (1983) till filmer som "The City and the Secret Panther Fashion" (2007) eller installationen "Stoic City" (2021).

Utställningen åtföljs av en gratis katalog på svenska och engelska. Den är rikligt illustrerad och innehåller en essä skriven av konsthistorikern Eve Kalyva och en intervju med Karamustafa gjord av kuratorn Vasıf Kortun.

Gülsün Karamustafas verk återfinns i viktiga museisamlingar som Guggenheim i New York, Tate Modern i London, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Museum Ludwig i Köln, mumok i Wien eller van Abbemuseum i Eindhoven. Stora utställningar med hennes verk har nyligen anordnats av SALT Istanbul och Hanburger Bahnhof i Berlin. Hon tilldelades det nederländska Prins Claus-priset 2014 och det schweiziska Roswitha Haftmann-priset 2021.

Vi framför ett varm tack till konstnären för hennes engagerade arbete med utställningen, och också till hennes make Sadık Karamustafa för hans bidrag till formgivningen av den tidslinje som sätter in de utställda verken i ett samhälleligt och biografiskt sammanhang. Dessutom tackar vi Charles Esche, Van Abbemuseets direktör, och hans kolleger för deras generositet, som gjorde det möjligt att få denna utställning till Lund. Ett särskilt tack till BüroSarıgedik i Istanbul, som har lånat ut de flesta av konstverken.

Kurator: Charles Esche

Foto: Olof Nimar

Intervju Gülsün Karamustafa