Gülsün Karamustafa – After the Cosmopolis

21 maj – 28 augusti 2022

Gülsün Karamustafa, Mermaid, 1986.
Gülsün Karamustafa (1946, Ankara) är en av de mest erkända turkiska samtidskonstnärerna. Denna utställning ger en heltäckande översikt av hennes arbete, inklusive några för tillfället särskilt framtagna konstverk.

Karamustafas konstnärliga arbete och liv är intimt förknippade. I sina konstverk reflekterar hon över relationer mellan man och kvinna i ett föränderligt Turkiet, och den alltmer påtagliga förlusten av Istanbuls mångkulturella klimat. Det framgår att det är ett konstnärskap som arbetar i en auktoritär regim som inte stöder yttrandefrihet, en situation som många länder står inför idag, också i Europa. Hon är en konstnär som förhåller sig till och responderar på de förändringar och konflikter som äger rum i hennes eget hemland, och hur detta för en västeuropeisk publik kan vara både okänt och välbekant på samma gång.

Gülsün Karamustafa har en examen från Istanbul State Fine Arts Academy 1969. Sedan 1970-talet har hon ansetts vara en visionär som ger mening och form åt personlig frihet i konsten, och som sådan har hon haft ett enormt inflytande på yngre generationer av turkiska artister. Hennes verk finns i internationella samlingar inklusive Guggenheim, Tate Modern och Van Abbemuseum. 2014 mottog Karamustafa holländska Prins Claus Prijs och 2021 schweiziska Roswitha Haftmann-priset. 

Utställningen är ett samarbete med Van Abbe Museum i Eidhoven, Holland.

Kurator: Charles Esche