Konst & Lek

Seminarium på Lunds konsthall
28 april, kl. 17–20.30

Medverkande: Gabriela Burkhalter, Jake Ford, Luca Frei, Elisabeth Millqvist, Sara Backman Prytz, Åsa Nacking och Lena Sjöstrand.

Seminarium på Lunds konsthall i samarbete med Wanås konst och Hage/Råängen.

Seminarium om den lekbara konsten, leken i konsten och synen på barn och barndom. Föreläsningar av stadsplanerare och kuratorn till utställningen The Playground Project på Lunds konsthall, Gabriela Burkhalter, konstnär Luca Frei och Lektor i barn- och ungdomsvetenskap Sara Backman Prytz (Uppsala universitet).

Under seminariet hålls även panelsamtal som inkluderar de inbjudna talarna samt Jake Ford, landskapsarkitekt White Arkitekter; Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan Svenska kyrkan; Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst; Åsa Nacking, chef Lunds konsthall.

Moderator är kurator och konstnär Hans Carlsson. Kaffe och smörgås finns till försäljning till självkostnadspris på gården från kl. 16.30. Seminariet hålls på engelska. Anmälan (max 60st) Förboka din plats på Billetto

Seminariet på Lunds konsthall är en del av det pågående samarbetet Lek möter konst mellan Wanås Konst, Lunds domkyrka/Råängen och Lunds konsthall. De tre institutionerna arbetar just nu med utställningar och projekt som handlar om lek, stads- och landskapsplanering och konst.

Lunds konsthall visar utställningen The Playground Project (5 februari–8 maj) om 1900-talets lekskulpturer, Wanås Konst visar en utställning (5 mars–1 maj) som bygger på Beatrice Alemagna och Sara Stridsbergs bok Vi går till parken, och Lunds domkyrka/Råängen planerar en gestaltad lekmiljö av den multidisciplinära designstudion Byggstudio, i projektet Hage, en offentlig trädgård byggd för den nya stadsdelen Råängen i Lund. Med anledning av detta bjuder de tre institutionerna in till ett antal programpunkter under våren. Ett av dessa är seminariet på Lunds konsthall.

Program

17.00–17.10 Välkomsthälsning

17.10–17.50 Föreläsning: Gabriela Burkhalter

17.50–18.30 Föreläsning: Luca Frei

18.30–18.45 PAUS

18.45–19.25 Föreläsning: Sara Backman Prytz

19.25–19.55 Panelsamtal 1

19.55–20.25 Panelsamtal 2

Föreläsningar och panelsamtal

Sara Backman Prytz

Ett sekel av lek: historiska perspektiv på platser för barn i 1900-talets Sverige

Barns lek är inte tidlös, utan speglar vår föränderliga värld. Genom leken bearbetar, härmar och fantiserar barn om saker som har påverkat dem. Vuxenvärlden styr också barns aktivitet genom att sätta ramarna för deras handlingsutrymme. Var ska barnens lek äga rum, hur länge, vad är tillåtet och vilka leksaker har de tillgång till? Backman Prytz föreläsning handlar om hur barns lek och förutsättningar för denna har sett ut under 1900-talet.

Sara Backman Prytz är docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Bland hennes forskningsintressen kan barndomens historia, utbildningshistoria och genushistoria nämnas.

Gabriela Burkhalter
Att ge plats åt leken i det offentliga rummet: tre tillvägagångssätt

Hur kan vuxna och barn knyta an till stadsmiljön? I sin föreläsning presenterar Gabriela Burkhalter konstverk och lekskulpturer som byggdes till de så kallade New Towns i Skottland från 1970-talet och framåt, konstgjorda landskap för ”naturlig” lek i tyska städer under 1980-talet och stadsomvandlingar som syftar till att ge plats åt leken i övergivna stadsmiljöer i dagens Mexiko.

Gabriela Burkhalter, bor och arbetar i Basel, Schweiz, hon är stadsplanerare och curator för The Playground Project, en vandringsutställning om de moderna lekskulpturernas historia.

Luca Frei

Att skapa plats för lek, att skapa plats för minnen

Luca Freis föreläsning handlar om två projekt, Simone Fortis See Saw, från 1960 som åter-iscensattes av Frei 2015 och Working Spacing Moving Resting, ett videoperformance gjort i samarbete med Majula Drammeh, 2021. Genom dessa två verk lyfts en diskussion om relationen mellan rörelse, objekt, dansare och sammanhang.

Luca Frei är konstnär och bor och arbetar i Malmö. I flera interaktiva installationsverk, som kan beskrivas som både pedagogiska och lekfulla, har Frei bjudit in betraktaren till delaktighet och dialog. Luca Frei arbetar med en mängd olika uttryck, bland annat skulptur, möbeldesign, performance, utställningskapande och grafisk formgivning. För mer information om Freis konst och ovan nämnda projekt se Lucafrei.info.

Panelsamtal 1

Kulturverksamhet och barnperspektiv

Med Elisabet Millqvist, Lena Sjöstrand och Åsa Nacking

Hur arbetar de tre institutionerna Lunds konsthall, Wanås Konst och Lunds domkyrka/Råängen med frågor om lek och på vilket sätt genomsyrar barnperspektivet de tre verksamheterna?

Panelsamtal 2

Lek som praktisk kunskap

Med Sara Backman Prytz, Gabriela Burkhalter och Luca Frei.

Vad erbjuder leken för möjligheter till förståelse för omvärlden som andra aktiviteter inte tillåter? Blir förhållandet mellan människa och objekt (eller konstverk) till något särskilt när detta etableras genom lek? Är leken en specifik form av praktisk kunskap?

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Lunds konsthall - en del av Lunds kommun