20 maj – 27 augusti 2023

Anna Ling. Efterdyning

Lunds konsthall har glädjen att presentera en retrospektiv utställning med äldre, nyare och helt nyproducerade verk av konstnären Anna Ling, född 1971 i Göteborg och sedan många år bosatt i Malmö.

I sina verk kartlägger Ling miljöer i det egna närområdet och ställer frågor som intresserar henne av både personliga och politiska skäl. De tidiga verken visar ofta människans och arkitekturens förhållande till naturen, medan de senare handlar mer om miljöförstöringen och klimatförändringarna. Dessa akuta frågor i samtiden har fått ange riktningen för Lings engagemang och sökande efter användbar kunskap, främst inom de marina vetenskaperna men också inom närliggande discipliner som geologi och meteorologi.

Många av verken föregås av fältstudier och hennes arbetsmetod kan liknas vid forskarens. Hon inhämtar material som hon sedan studerar, utvärderar och tillämpar i olika sammanhang. Detta låter henne komma till insikter som bygger på egna iakttagelser snarare än sekundärt funna källor.

Tack vare sitt nära intresse för naturen har Ling kunnat observera förändringar över tid i de områden där hon rör sig. Hon kan konstatera en destruktiv utveckling, ofta förorsakad av människans ingrepp, men hon noterar samtidigt de aktiva åtgärder som faktiskt genomförs i syfte att återställa den naturliga ordningen.

Utmärkande för Lings konstnärliga produktion är de långa sviterna i tusch på papper där hon med oändligt tålamod och stor känslighet registrerar sina naturobservationer. I senare verk förekommer också skulpturala element, som är fallet med installationen Reefs (2023), där konstnären tagit utgångspunkt i korallrevens död, orsakad av klimatförändringar. Konstnärens unika förmåga att adressera en sinnlig upplevelse av naturen framträder inte minst i den storskaliga sviten Abyssal (2023), vilken består av fotografier tagna en sommarnatt där maneterna tycks sväva som stjärnor i det mörka vattnet.

Som en del av utställningen visas även dokumentären En värld av kalk (2012) av Jens Klevje & Fabian Svensson. Vi får se hur naturen i Limhamns kalkbrott anpassar sig i ett landskap exploaterat av människan.

Varmt välkomna till Lunds konsthall för att ta del av Anna Lings värld och tankar!

Intervju med konstnären Anna Ling

Bokrelease

Torsdagen den 1 juni klockan 18 var det release för boken Anna Ling. Spåren emellan. I samband med detta genomförde Anna Ling ett samtal med konstskribenten och representant för Kalejdoskop Förlag Isac Nordgren Jonasson.

Konstnärsvisning

Lördagen den 19 augusti kl 13.
Följ med konstnär Anna Ling, på en fördjupande specialvisning av pågående utställning.

Kuratorer: Paula Ludusan Gibe och Åsa Nacking

Foto: Olof Nimar