20 maj – 27 augusti 2023

Anna Ling. Spåren emellan

Anna Ling kartlägger miljöer i det egna närområdet och lyfter frågor som intresserar henne av både personliga och politiska skäl.

Hennes arbetssätt är forskningsinriktat och hennes metod strukturerad och noggrann, men hon låter ämnesvalet och utförandet ledas av intuition och känsla.
I de färdiga verken framträder hennes intresse för vad som styr människan och vilka bevekelsegrunderna för hennes handlande är. Hur påverkas naturen och miljön av vårt sätt att leva? Vilka spår lämnar vi efter oss åt framtiden?
Ling visar ett generöst urval av existerande verk tillsammans med verk som producerats särskilt för denna utställning.

Anna Ling, född 1971 i Göteborg, bosatt i Malmö. Utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 1998-2003, utbytesår på the Photo Academy vid Edinburgh College of the Arts 2000.

Kuratorer: Paula Ludusan Gibe och Åsa Nacking