16 september 2023 – 21 januari 2024

Ways of Unseeing

Harun Farocki, Cecilia Germain, Maria Jacobson, Chloé Galibert-Laîné & Kevin B. Lee, Trinh T. Minh-ha, Patricia Morosan, Magnhild Øen Nordahl, Elske Rosenfeld, Birender Kumar Yadav.

Ways of Unseeing samlar konstverk som på olika sätt framställer den visuella återgivningens otillräcklighet. De deltagande konstnärerna arbetar med möjligheter att frammana det osynliga, med frånvaro som konstnärlig strategi. Istället för att antyda hur ett sätt att skildra världen är bättre än något annat, betonas hur olika metoder att återge har sina specifika möjligheter och begränsningar.

Utställningens titel hänvisar till konstkritikern John Bergers (1926–2017) populära och banbrytande tv-serie och bok Ways of Seeing från 1972. Berger ville tillgängliggöra det traditionella måleriets innehåll, något som ofta var höljt i dunkel för den bredare allmänheten. Han reagerade mot föreställningen att en förståelse av ett verk krävde expertkunskaper om konstens historia. Avmystifieringen av visuella koder kunde inte annat än gynnas av att historiska motiv relaterades till populärkultur och den kommersiella världens bildspråk.

En central plats i utställningen, vid sidan av Bergers tv-serie och tänkande, har filmskaparen och författaren Harun Farockis (1944–2014) filmer och videoinstallationer. Flera av dessa har skapats av redan befintligt material: fotografier, filmer och digitala animationer som cirkulerar i världen och som inte i första hand är till för att betraktas, utan snarare för att användas. För att kunna analysera den typen av bilder (från till exempel militär-, industri- eller övervakningssamanhang) krävs enligt Farocki insikter om deras cirkulation och användning i komplexa nätverk. Dessa kan bestå, inte bara av människor, utan även av maskiner och datorer.

Berger, såväl som Farocki, förankrade sina teoretiska och konstnärliga projekt i en kultur där fotografiet och filmen hade en dominerande ställning som sanningssägare. De uppmärksammade hur komplicerad relationen mellan kunskap och seende kan vara. Ways of Unseeing vill belysa hur Berger och Farocki – likt samtliga deltagande konstnärer bidrar till en rikare och mer komplex förståelse av visuellt material och dess påverkan.

Bild: Maria Jacobson, En och en annan, MDF skulpturer, 2023. Foto: Susanna Hesselberg

Kurator: Silver Carlsson

Foto: Lunds konsthall/OMN

Kuratorsvisning – Ways of Unseeing

Torsdagen den 18 januari kl 15

Följ med Silver Carlsson, kurator för utställningen, på en guidad visning!

Observera att visningen hålls på engelska.

Fri entré.