3 februari - 5 maj 2024

Aslan Goisum

Lunds konsthall är glad att kunna göra den första separatutställningen i Sverige med den internationellt erkände konstnären Aslan Goisum (Tjetjenien, 1991).

Hans huvudsakliga konstnärliga redskap är rörlig bild, skulpturinstallation och olika tekniker utgående från papper. Gästkurator för denna utställning är Anders Kreuger, som vid många tidigare tillfällen samarbetat med Goisum. Utställningen kommer att lyfta fram de skulpturala och rumsliga aspekterna av konstnärskapet. Den kommer att innehålla verk från senare år, däribland helt nya verk gjorda särskilt för Klas Anshelms ljusfyllda konsthallsbyggnad från mitten av femtiotalet.
Goisum har i sina verk ofta nagelfarit minnet: kollektivets och den enskildes, politikens och kulturens, imperiebyggandets och frigörelsens. Identiteter sätts på spel i hans konst, som förkroppsligade efterföljder av våld och ofrihet men också som möjligheter att öppna sig och börja om på nytt.
Utställningen i Lunds konsthall kommer att omfatta verk som sviterna Object (2022), med metallstrukturer påminnande om staket, eller Spear (2022), med böcker som förvandlats till objekt och knivskurits med uttrycksfulla men formellt återhållna snitt. En ny tredimensionell installation som ännu inte fått sin titel blir en betraktelse över hur historien kan tynga människans förståelse av sig själv, men också över hur skrotet efter ett imperium kan återanvändas när man bygger nya bilder av och modeller för tänkandet. Detta pågående arbete kan, paradoxalt och litet trevande, beskrivas som ett skapande av ”avmoderniserade” utopier.
Aslan Goisum bor och arbetar i Berlin. Han har haft separatutställningar i M HKA i Antwerpen, Konsthallen Kohta i Helsingfors, Contemporary Art Gallery i Vancouver och på andra håll. Han har deltagit i biennaler och triennaler i städer som Timişoara, Riga, Liverpool och Moskva, och i grupputställningar vid institutioner som CAC Vilnius, Stedelijk Museum i Amsterdam, Kusthalle Wien, Kadist Foundation i San Francisco, KINDL Zentrum für Gegenwartskunst i Berlin, Hamburger Kunsthalle, Lettiska nationella konstmuseet i Riga, Museet for modern konst i Jerevan eller Hayward Gallery i London. 2014 tilldelades han konstpriset Future Generation av Pinchuk Art Centre i Kiev. Han representeras av Emalin i London.

Kurator: Anders Kreuger

Bild: Aslan Goisum, Object #5, 2022. Pulverlackerat svetsat stål, 235 × 191 × 131 cm. Foto: Chun-Han Chiang. Courtesy konstnären och Emalin, London