Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Art and the Production of Knowledge

6 – 7 mars 2004. Seminarium i Stadshallen i Lund, organiserat i samarbete mellan Lunds konsthall och Konsthögskolan i Malmö vid Lunds Universitet.

Medverkande: Lynne Cooke (Australien/USA), Okwui Enwezor (Nigeria/USA), Jens Hoffman (Tyskland), Maria Lind (Sverige), Sarat Maharaj (Sydafrika/England), Juan Maidagan &
Dolores Zinny (Argentina/Tyskland), Åsa Nacking (Sverige), Gertrud Sandqvist (Sverige).

Som ett led i lanseringen av Lunds konsthalls nya program och inriktning organiserade konsthallen i samarbete med Konsthögskolan i Malmö ett seminarium för att diskutera konstens roll i samhället i dag, med särskilt fokus på konst och kunskapsproduktion.

Under de senaste trettio åren har konstbegreppet inte bara ställts inför en enorm utvidgning, utan också skiftat fokus från artefakten till den plats eller rum där den konstnärliga interventionen sker, från känsla till tänkande, från intuition till forskning. Samtidigt som själva konstbegreppet har vidgats till att bli frågande och reflekterande, eller kanske snarare självreflekterande, har de geografiska platser där konst visas, diskuteras och produceras blivit allt mer decentraliserade och globala. På grund av detta får konsten ett slags hybridkaraktär, som rimligen måste få konsekvenser för alla de aktörer i konstlivet som stödjer och visar konst: konsthallar, museer, konstpedagoger, forskare och utbildningar för konstnärer och konstvetare.

Det var i detta stora förändringsarbete som Lunds konsthall skulle finna sin nya roll. Seminariet, som samlade namnkunniga medverkande, var en inledning till konsthallens omfattande internationella samarbete med konstnärer, kuratorer och teoretiker.

Hjälpte informationen på denna sida dig?