27 november 2004 – 13 februari 2005.

Petra Bauer. Der Fall Joseph

"Der Fall Joseph" byggs upp av tio olika berättelser, familjens berättelse, åklagarens berättelse, en vittnesutsaga, ett polisförhör, utdrag ur medierapportering med flera. 

Petra Bauers videoverk "Der Fall Joseph" är en verklighetsbaserad berättelse som tar vid där tysk media lämnar saken därhän. Sommaren 1997 hittas en sexårig pojke död på en offentlig badanstalt i östra Tyskland. Pojkens mor som är tyska och fadern som är från Irak misstänker att sonen inte drunknat, utan mördats av ett gäng nynazister. Eftersom ingen tror dem, inleder de själva en kompletterande förundersökning; föräldrarna använder sig således av lagens vedertagna språk och tillvägagångssätt för att få trovärdighet. Tre år senare pågår utredningen fortfarande och i november 2000 får "fallet Joseph" stor uppmärksamhet i tysk media. Det spekuleras även i huruvida familjen konstruerat hela mordteorin. Slutligen konstaterar åklagaren att pojken dött av ett latent hjärtfel och således inte fallit offer för nynazister. Stadens representanter kunde andas ut och konkluderade därmed att fallets utgång är ett bevis på att det inte finns nynazister i deras stad.

"Der Fall Joseph" byggs upp av tio olika berättelser, familjens berättelse, åklagarens berättelse, en vittnesutsaga, ett polisförhör, utdrag ur medierapportering med flera. Alla berättelser upplevs som tydliga, logiska och trovärdiga, men skiljer sig markant från varandra. Den enda sanning som alla parter kan enas om är att den 13 juni 1997, tio i tre på eftermiddagen, hittas en sexårig pojke död på botten av en simbassäng i en liten stad i östra Tyskland.

Komplexiteten i händelseförloppet tydliggörs i den frustration betraktare känner allt eftersom historien utvecklar sig. Inför varje berättelse tror man sig ha kommit närmre den faktiska sanningen, men vid dess slut är man åter lika vilsen. Genom vems motiv och syften skapas vår ingång till berättelsen och hur ska lagen kunna döma objektivt? Genom "Der Fall Joseph" väljer Petra Bauer att lägga tyngden på det faktum att personliga motiv kan påverka historiebilden och att en enskild tolkning kan bli den vedertagna sanningen. Istället för ett blint sanningssökande för verket en diskussion om vad det innebär att se tillbaka på ett händelseförlopp och hur de val som görs ligger till grund för utgången. Och vems uppfattning är det som i slutändan får tolkningsföreträde?

Projektet visades på övre plan, parallellt med "(rider): law and creativity".

Kurator: Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling