27 november 2004 – 13 februari 2005.

Liam Gillick & Philippe Parreno. (rider): law and creativity

Utställningen "(rider): law and creativity" med den brittiske konstnären Liam Gillick och den franske konstnären Philippe Parreno visas som en del av det tvärvetenskapliga seminariet Third Space Seminar: Examining the Law, ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, Malmö högskola och Lunds konsthall. Seminariet äger rum under utställningens öppningshelg den 26 – 28 november 2004.

En bildskärm med texten "a cartoon series in ten episodes".

Som svar på inbjudan att fundera kring betydelsen av seminariets tema har Liam Gillick och Philippe Parreno valt att producera en animerad film med titeln "Briannnnnn and Ferryyyyyy", en katt-och-råtta-historia där karaktärerna leder tankarna till tecknad film och de snarlika figurerna Tom & Jerry från MGM Carton Studios 1940. Inte sällan utspelar sig ganska våldsamma episoder i dessa väldigt populära tecknade kortfilmer som senare också utgavs som längre produktioner. Handlingen till filmen "Briannnnnn and Ferryyyyyy" tar sin utgångspunkt i en klassisk frågeställning om förhållandet mellan konst och lag: copyright. Liam Gillick och Philippe Parreno har bett ett antal referenspersoner att dela med sig av sina erfarenheter från mötet mellan konst och lag och deras bidrag finns invävda i filmens berättelse. Filmen har sedan producerats i två snarlika versioner som visas i konsthallens främre och bakre rum. Den ena orienterad mot en svensk publik och den andra mot en engelsk, där subtila betydelseglidningar i översättningen är en medveten drift med kulturella skillnader mellan länderna. "Briannnnnn and Ferryyyyyy" är producerad i samarbete med Anna Sanders Film och ingår idag i samlingen till Museum of Modern Art (MOMA), New York.

Seminariets tematik vill undersöka lagen från fyra olika perspektiv; Law and Difference, Law and Guidance, Law and Media och Law and Creativity. Inom konstspåret är det relationen mellan lag och skapande, ofta framställt som ett motsatsförhållande, som granskas. Att vara kreativ kan nästan oundvikligen tyckas betyda överträdandet av något slags regelverk. När konsten avviker från estetiska konventioner, överträder normer eller bryter mot den juridiska lagen uppfattas detta gärna som kreativitetens eviga kamp mot lagens förtryck. Men vilka är dessa skrivna och oskrivna lagar i en ständigt skiftande värld full av maktkamp? Varför ska vi lyda lagar som ledare inom den politiska och ekonomiska sfären öppet ignorerar? Och vad blir konsekvenserna av civil olydnad? Modern och postmodern konst har regelbundet intagit en motståndsställning mot allt religiöst, politiskt, patriarkaliskt eller alltför konventionsbundet styre. Men är kreativitet och lag nödvändigtvis motståndare?

Kurator: Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling