29 maj – 22 augusti 2004.

Sture Johannesson. Counterclockwise Circumambulation

Counterclockwise Circumambulation var Sture Johannessons (född 1935) första större separatutställning, som låtit vänta på sig i drygt trettiofem år.

Konstnären Sture Johannesson står vid en vägg där det står "Leafy garden installation please respect the plants!".

Att den ägde rum i Lunds konsthall var extra betydelsefullt. Denna institution är särskilt förknippad med historien om Johannesson: en lovande konstnär som efter en politisk konflikt aldrig riktigt kunde etablera sig i konstlivet utan istället fick hitta andra utlopp för sina nyskapande idéer. Utställningen var en sammanhållen installation med både nyare och äldre verk från fyra årtionden. Utgångspunkten var den diskussion som tog fart med Johannessons berömda affisch, ”Haschflickan”, till utställningen Underground, planerad för Lunds konsthall vintern 1969. Motivet och texten ansågs så provocerande att affischen förbjöds. Inte nog med det; som en direkt konsekvens ställdes utställningen in. Politikerna ansåg att utställningen var drogpropaganda och inte i linje med konsthallens rådande uppdrag. Den dåvarande konsthallschefen avskedades, konsthallen höll stängt i flera månader och Johannesson försvann från konstscenen.

Med Counterclockwise Circumambulation slöts cirkeln. Affischen med flickan och haschpipan är i dag en riktig klassiker. Johannesson börjar få upprättelse och är mer efterfrågad än någonsin, både i Sverige och internationellt. Det finns stort intresse för sextio -talets och det tidiga sjuttiotalets socialt engagerade konst bland både etablerade och unga konstnärer, och Johannesson ses idag som en viktig föregångsfigur. Han är fortfarande mycket upptagen av allt som rör konst och yttrandefrihet. För honom är konsten en scen där komplicerade politiska sammanhang kan gestaltas. Utställningen bjöd på många exempel ur Johannessons mångsidiga, skarpa, egensinniga, innovativa, kompromisslösa och visuellt sofistikerade konstnärskap. Hans främsta uttrycksmedel har varit affischen, men hans produktion omfattar också målningar och mer dokumentärt präglade fotografiska verk, collage och filmer. Under sjuttiotalet utmärkte både Sture Johannesson och hans fru Ann-Charlotte Johannesson sig som pionjärer inom datorgrafiken, och i utställningen kunde man ta del av både äldre och nyproducerade verk inom denna genre.

Johannesson har genom åren samarbetat med en rad välkända aktörer inom konstens, elektronikens och musikens värld. 1966–1969 drev han även Galleri Cannabis i Malmö som fungerade både som ateljé och utställningsplats och helt i tidens anda anordnandes peace-ins, love-ins och smoke-ins både där och i stadens parker. Galleriet distribuerade även svenska och internationella politiska affischer och tidskrifter. Johannesson har skapat skandal och utsatts för censur vid upprepade tillfällen, så även denna gång. Den nyproducerade installationen med en odling omfattande 75 krukor med industrihampa beslagtogs av lokalpolis, men återlämnades i stympad version efter förundersökningen. Hela processen fanns dokumenterad i utställningen. Katalogen kan beskrivas som en artist’s book. Konstnären själv stod för formgivning, bild- och textredaktion. Nästan fyrtio år efter skandalen kring affischen i Lund var det nu Sture Johannessons tur att föra ordet.

Kurator: Åsa Nacking

Fotograf: Lars Mikkelsen