10 september 2005 – 8 januari 2006.

Olafur Eliasson. The light setup

I utställningen The light setup på Lunds konsthall presenteras ett brett spektrum av verk från 1997-2005 av konstnären Olafur Eliasson. Ett 40-tal verk bestående av ljusinstallationer, objekt, modeller och fotoserier samsas om utrymmet och skapar en täthet, där alla verk samspelar med varandra.

En cirkel i plexiglas vars reflektioner och skugga speglas mot väggarna.

Naturens fenomen såsom ljus, vatten och temperatur är material som Olafur Eliasson konsekvent har arbetat med genom hela sitt konstnärskap. Genom att lyfta in dessa fenomen i artificiella miljöer uppmanar Eliasson oss att skärpa våra sinnen och reflektera över vårt förhållande till och vår förståelse av den fysiska miljö som vi till vardags befinner oss i.

På Lunds konsthall visas olika experiment med finurliga tekniska lösningar som får konsthallen att likna ett laboratorium eller konstnärens verkstad, där tekniken kan närstuderas men där det även bereds plats åt besökarens egen experimentlusta. Att tydligt presentera konstruktionerna som en viktig del av verken är ett medvetet sätt att avmystifiera själva fenomenen som uppkommer och därigenom bryta ned sensationsupplevelsen av dem. Besökarna inbjuds därigenom att bli uppmärksamma på sitt eget seende och inta en aktiv roll i skapandet och upplevelsen av verken. Vi görs delaktiga i skapandet av de bilder som genereras.

Det grundliga undersökande som kännetecknar Olafur Eliassons konstnärliga verksamhet har likheter med andra typer av forskningsarbete och tydliggörs på olika sätt i de fotoserier, modeller och ljusexperiment som visas i utställningen på Lunds konsthall. Likt en visuell inventering kartlägger de olika fotoserierna fenomen såsom issmältningar, gölar och horisonter. De grupperas ämnesvis och presenteras i ett strikt rutsystem. I verk såsom Room for one colour ges emellertid den precisa undersökningen av ljusets våglängder en lekfull gestaltning, där konsekvensen blir att alla färger i rummet underordnar sig den gula färgen och istället upplevs i en svartvit tonskala. Det är denna lekfulla uppfinningsrikedom som präglar Olafur Eliassons konstnärskap.

Höstens två utställningar med Olafur Eliasson är ett samarbete mellan Lunds konsthall och Malmö Konsthall. Tillsammans utgör de en helhet som erbjuder en unik möjlighet att få ta del av Olafur Eliassons mångfacetterade konstnärskap. På Lunds konsthall påvisas bredden i Eliassons konstnärliga undersökande. På Malmö Konsthall har ett av alla dessa experiment tagits upp och förstorats till megaformat och i den akten förskjuts fokus mot upplevelsen av experimentet. Ljuset undersöks och står i centrum för detta nya verk som fyller Malmö Konsthall. De båda utställningarna kompletterar och förstärker varandra och tydliggör den komplexitet som är inneboende i alla Olafur Eliassons verk - spelet mellan experimentet, upplevelsen, verket och "verkligheten".

Olafur Eliasson är född 1967 och bor och arbetar i Berlin och Köpenhamn. Bland de senaste årens utställningar och projekt kan nämnas: Minding the world på Aros Kunstmuseum i Århus 2004, Your lighthouse på Kunstmuseum Wolfsburg i Tyskland 2004, The weather project på Tate Modern i London 2003, The blind pavilion, danska paviljongen på Venedigbiennalen 2003, samt offentliga utsmyckningar i Danmark och Sverige såsom ljuskronan till det nya operahuset i Köpenhamn 2004, samt Movement meter for Lernacken vid brofästet i Malmö 2000.

Kuratorer: Lars Grambye, Åsa Nacking, Elena Tzotzi
Samproduktion med Malmö Konsthall

Fotograf: Terje Östling