21 januari – 5 februari 2006.

AKAD

Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur och design.

AKAD är ett forum för utvecklingen av konstnärlig forskning inom arkitektur och design som syftar till att provocera, inspirera och etablera ny, konstnärligt experimentell forskning inom ämnena. De arrangerar öppna seminarier och utställningar, driver kurser och workshops i samarbete med forskarutbildningarna vid Arkitekturskolorna KTH i Stockholm, LTH i Lund och Chalmers i Göteborg.

På konsthallen kommer det att visas en pågående forskning inom fyra olika projekt: KRETS (ledare Ulrika Karlsson), Återvinna Rummet (ledare Elizabeth Hatz), Los Angeles Islands (ledare Lars-Henrik Ståhl & Gunnar Sandin) samt USIT (ledare Catharina Dyrssen). Dessutom visas resultat från en av AKADs kurser Skrivande och Arkitektur (ledare Katja Grillner).

Till höstens bokmässa lanseras första numret i en publikationsserie, 01.AKAD, som kan beskrivas som en antologi med inslag av resultat från konkreta projekt som AKAD för närvarande stödjer. Dessutom publiceras bidrag från fristående aktörer med relation till experimentell konstnärlig och praktikbaserad forskning. Denna publikation kommer tillsammans med annat material att utgöra utställningens katalog.

"Cases to Answer?" är titeln på en öppen diskussion med inbjuden panel, som ska arrangeras i anslutning till att utställningen visas i Lunds konsthall. Diskussionen kommer att beröra utställningens olika verk samt frågan om konstnärlig/praktikbaserad forskning inom arkitektur och design. Förutom inbjuden panel, bestående av Michael Biggs (Storbritannien), Odile Decq (Frankrike) och Andrea Phillips (Storbritannien), deltar utställare och representanter för AKAD, Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur och design.

Michael Biggs

Michael Biggs är professor vid University of Hertfordshire, Storbritannien. Hans forskning rör bilden som bärare av betydelser, relationen mellan bild och text, samt icke-lingvistiska visuella språk (som i exempelvis flygplatsskyltar och musikalisk notation). Biggs har lång erfarenhet av metodologi, handledning och kunskapsbildning inom området konstnärlig forskning. Vartannat år leder han "The Research into Practice Conference" vid University of Hertfordshire.

Odile Decq

Odile Decq är en av Frankrikes mest framstående samtida arkitekter. I hennes arbeten har begreppet "hyper-tension" en central betydelse, vilket handlar om en arkitektur som förmår integrera rörelse såväl som komplexiteten hos vår tids ständigt föränderliga livsmönster. Transparens och sensibilitet präglar hennes arkitektur. Hon är professor och föreståndare för Institutionen för Arkitektur vid "Ecole Speciale d'Architecture" i Paris, samt medlem i Franska Arkitekturakademin.

Andrea Phillips

Andrea Phillips är en av ledarna för kuratorundervisningen vid Department of Visual Arts, Goldsmiths College, University of London. Hennes forskning har sitt fokus på relationen mellan samtida konst och aktuella kultur- och sociopolitiska idéer. Hon har i synnerhet intresserat sig för hur begrepp som rörelse, mobilitet och flöde kommer till uttryck i samtida konst och politisk filosofi. Andrea Phillips har även arbetat med frågor kring arkitekturutställningar. Hennes senaste projekt är boken Walking into Trouble som beskriver gåendet som praktik inom samtidskonst.

Om utställningen

Kuratorer: Catharina Dyrssen, Katja Grillner, Elizabeth Hatz, Ulrika Karlsson, Gunnar Sandin Lars-Henrik Ståhl
Samarbete med forskarutbildningarna vid arkitekturskolorna KTH, LTH och Chalmers.