30 september – 26 november 2006.

Budskap från det osedda

Matthew Buckingham (född 1963 i Iowa, USA) och Joachim Koester (född 1962 i Köpenhamn) är flitigt förekommande i internationella sammanhang. Lunds konsthall presenterar nu för första gången i Sverige ett omfattande urval av deras verk från de senaste åren.

Projektor som visar en man på en häst mot en vägg.

Båda konstnärerna låter sig fascineras av historia och litteratur och har arbetat med fotografi, film, video och text. De är livligt intresserade av konstens konceptuella utveckling. De lägger stor vikt vid det visuella, men utan att ta någonting för givet om hur bilder berättar historier.

Matthew Buckingham och Joachim Koester förenas i prövandet av konstens förhållande till de berättelser som finns utanför, omkring eller bakom bilden. Hur mycket bakgrundsinformation vill man som konstnär visa i sina bilder? Kan bilderna rentav förvandlas till bakgrund för information?

Utställningen består av film- och diabildsinstallationer och fotografiska serier med beledsagande texter. Den blir en spekulativ undersökning i både bild och text av vad som sker mellan det sedda och det osedda, det utsagda och det outsagda. Titeln är lånad från en bokrygg i biblioteket vid College of Psychic Studies i London, en respektingivande samling av obskyr litteratur.

Två rikligt illustrerade böcker utges i samband med utställningen. Boken om Matthew Buckingham (208 sidor) innehåller en essä av Janet Kraynak, en intervju av Jennifer Allen och presentationer av konstnärens verk från 1992-2006. Den har erhållit stöd från Barbro Osher Pro Suecia Foundation i San Francisco. Boken om Joachim Koester (224 sidor) innehåller en essä av Hal Foster, en intervju av Anders Kreuger och presentationer av konstnärens verk från 2003-2006. Den har erhållit stöd från Ny Carlsbergfond i Köpenhamn.

Böckerna är redigerade av utställningens kurator Anders Kreuger och utges av Lunds konsthall i samarbete med Veenman Publishers i Rotterdam.

Kurator: Anders Kreuger

Fotograf: Terje Östling