18 februari – 30 april 2006.

Pia Rönicke

Lunds konsthall visar nu den danska konstnären Pia Rönickes första större separatutställning. Den tar hela konsthallen i anspråk och innehåller verk producerade från 1998 och 2006. I samband med utställningen utges en katalog med bilddokumentation och en essä av den nye tillförordnade konsthallschefen Anders Kreuger.

Svartvita illustrationer på en svart bakgrund.

Pia Rönicke intresserar sig för urbana verkligheter och fantasier. Hon har ofta undersökt hur vi som ”användare” kan påverka (och påverkas av) planerarnas, arkitekternas och formgivarnas arbete. Hon har studerat 1900-talets utopier, hur de ser ut ”på papperet” och ”i verkligheten”. Utställningen visar oss hur Pia Rönickes konstnärskap har utvecklats och hur hon har använt sig av olika former för berättande. Ibland har hon arbetat rent visuellt med datoranimerade teckningar och collage, ibland har hon iscensatt situationer som hon har dokumenterat i bild och text och ibland har hon författat, regisserat och producerat filmer.

Pia Rönickes nya film Zonen får sin premiär i Lunds konsthall. Den skildrar tre unga danska arkitekter (Tue Hasselberg-Foged, Kristoffer Lindhardt Weiss och Sinus Lynge) på besök i ett område som de vill omvandla till bostadsområde för 20 000 människor. Filmen bygger på deras teoretiska jargong och blir en kommentar till förhållandet mellan utopiska idéer och deras genomförande. Viss infrastruktur finns redan på plats i zonen, men de tycks befinna sig i ett underligt mellanläge mellan verklighet och fiktion, mellan det förflutna och framtiden.

Pia Rönicke är en konstnär som tolkar det som håller på att ske i vårt samhälle utifrån sitt bestämda perspektiv. Vem gagnar de stora visionerna om samhällets utformning? Kan vi påverka hur vår omgivning utvecklas? Hur ser framtiden ut? Får vi en glimt av den i den konstnärliga visionen? Välkomna till Lunds konsthall för att ta del av Pia Rönickes syn på saken.

Pia Rönicke, född 1974, bor och arbetar i Köpenhamn. Efter studier vid Det Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn och California Institute of the Arts i Los Angeles har hon varit verksam både i Norden och internationellt. Hon har bl.a. ställt ut på Moderna museet i Stockholm 2001, Tate Modern i London 2005, den nordiska biennalen Momentum 2 i Moss, Norge, 2000 och den europeiska biennalen Manifesta 4 i Frankfurt 2002.

Tack för stöd från Calamus Danmark A/S och Kunststyrelsen i Danmark.

Kurator: Elena Tzotzi

Fotograf: Terje Östling