2 juni – 9 september 2007.

Jag vill kunna se vad det är

Lunds konsthalls sommarutställning 2007 presenterar nyförvärv till Lunds kommuns konstsamling, verk av företrädesvis yngre konstnärer med tydlig anknytning till Skåne. De är födda här, har studerat här eller verkar här.

Tavlor i plexiglas med runda röda cirklar på med olika motiv på och i dem.

Konstnärer

Mats Andersson, Alexander Gutke, Viktor Kopp, Runo Lagomarsino, Eva Larsson, Anna Ling, Sirous Namazi, Annika Ström, Astrid Svangren, Sophie Tottie.

Titeln "Jag vill kunna se vad det är" har lånats från ett textverk av en av deltagarna, Annika Ström. Frasen hänvisar till de förväntningar som människor ofta har inför mötet med konsten, men fungerar också som direkt referens till utställningens tillkomsthistoria.

Inköpen till Lunds kommuns konstsamling görs i nära samarbete mellan konsthallen och politikerna i Kultur- och fritidsnämnden. I den s.k. inköpsgruppen ingår vanligen konsthallschefen och tre politiker. Arbetet inleddes förra våren, men kommunalvalet inträffade innan projektet kunde slutföras. Därför har gruppen tillfälligt utvidgats, och innehåller folkvalda från bägge mandatperioderna: Sven Ingmar Andersson, Åke Hägerdal, Else-Marie Jönsson, Yngve Petersson och Ann-Sofie Severinsson.

Det speciella med de nyförvärv som nu visas är att de gjorts för att ge en samlad bild av konstscenen i regionen, och för att kunna presenteras i konsthallen innan de når sina slutliga ”användare” i kommunen. En bredare publik får chansen att se vad kommunen köpt in.

Utställningens utformning står konsthallen för. I tillägg till nyförvärven visas också verk som lånats från konstnärerna, deras gallerier eller privata samlare.

De 10 konstnärerna i utställningen förenas i sin nyfikenhet och konsekvens. De är goda exempel på det som kallas ”konstnärligt tänkande”. Alla befinner sig på vad man brukar kalla internationell nivå. De hör till de generationer som framträtt under de senaste 15 åren och som tidigare endast sporadiskt varit representerade i Lunds kommuns konstsamling.

Vi är stolta över att under sommaren kunna visa det bästa vår region har att erbjuda inom samtidskonsten. Välkomna att ”se vad det är”!

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling