31 mars – 20 maj 2007.

Lunds konsthall 50 år

Konsthallen högtidlighåller sitt 50-årsjubileum med en brett upplagd utställning. Vi är stolta över att kunna visa verk av drygt 50 konstnärer som lånats in från museer och privata samlingar.

Lunds konsthall 50 år

Lunds konsthall, ritad av lundaarkitekten Klas Anselm, skänktes till staden av Sparbanken Finn och invigdes 1957. Det var ett år innan Moderna Museet i Stockholm och Louisiana Museum för modern konst i Humlebæk, Danmark, öppnade. Redan från början visade Lunds konsthall samtidskonst, vilket i stort innebär konst av nu levande konstnärer och det är också det som är brukligt för en konsthall. Inriktningen var internationell och det ska uppfattas på så vis att utställningsprogrammet omfattar både lokala konstnärer med internationell relevans och konst som kommer utifrån. Utställningarna visar vad som händer på hemmaplan och fungerar samtidigt som ett fönster ut mot världen. Lunds konsthall har sedan starten varit och är fortfarande ett av Sveriges främsta utställningsrum.

Konsthallen högtidlighåller sitt 50-årsjubileum med en brett upplagd utställning. Vi är stolta över att kunna visa verk av drygt 50 konstnärer som lånats in från museer och privata samlingar. Urvalet är subjektivt och speglar hur konsthallen idag ser på sin historia. De olika chefernas intressen och inriktningar lyfts fram, liksom konstnärskap som format bilden av Lunds konsthall. Grundtanken är att tidigare visade verk nu skall återbesöka konsthallen.

Samtidigt utges två publikationer om konsthallens historia. Broschyren Fem chefer skriver innehåller texter av Eje Högestätt, Folke Edwards, Marianne Nanne-Bråhammar, Cecilia Nelson och Åsa Nacking. Exhibition Posters är en 800-sidig bok med reproduktioner av alla konsthallens affischer och en förteckning över alla konstnärer som deltagit i de nära 500 utställningarna. Detta är den mest kompletta kartläggning av konsthallens verksamhet som någonsin gjorts.

I samband med jubileumsutställningen anordnar Lunds konsthall ett omfattande program med föredrag och diskussioner om samtidskonsten och dess institutioner.

Utställningen innehåller verk av

Torsten Andersson, Knut Andreassen, Klas Anshelm, Bianca Maria Barmen, Beck & Jung, Dick Bengtsson, Ola Billgren, Max Book, Bård Breivik, Elina Brotherus, Barbro Bäckström, Carlos Capelán, Lena Cronqvist, Carl Johan De Geer, Lars Englund, Jörgen Fogelquist, Roj Friberg, GAN, Poul Gernes, Hein Heinsen, Carl Fredrik Hill, Lars Hillersberg, Åke Hodell, Sture Johannesson, Sven Jonson, Annica Karlsson-Rixon, Clay Ketter, Brita af Klercker, Hilma af Klint, Bruno Knutman, Sivert Lindblom, Eva Löfdahl, Carl Magnus, Melin & Österlin, Tracey Moffatt, Wiwen Nilsson, Richard Nonas, Georg Oddner, Erik Olson, Lennart Olson, Eric H Olson, Signe Persson-Melin, Nina Roos, Anna Sjödahl, Annika Svenbro, Esaias Thorén, Anne Thulin, Lefifi Tladi, Sophie Tottie, Ulf Trotzig, John Wipp, Fumio Yoshimura, Anders Österlin.

Kuratorer: Elisabet Carlström, Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling