24 maj – 24 augusti 2008.

CECI. Cecilia Edefalk

Lunds konsthall visar nu Cecilia Edefalks konstnärskap från 2002 och framåt i ett koncentrerat urval där vi lyfter fram verk som på olika sätt bearbetar och omtolkar kvarlevorna av antikens skulptur.

Skulptur av en kvinnlig överkropp.

Cecilia Edefalk har sedan senare delen av åttiotalet varit en av de viktigaste och mest uppmärksammade svenska konstnärerna, såväl i hemlandet som internationellt. Hennes produktion är omfattande, men ändå har det anordnats förhållandevis få samlade presentationer av hennes målningar, skulpturer, fotografier och filmer. Lunds konsthall visar nu Cecilia Edefalks konstnärskap från 2002 och framåt i ett koncentrerat urval där vi lyfter fram verk som på olika sätt bearbetar och omtolkar kvarlevorna av antikens skulptur.

Den svenska publiken får för första gången ta del av den blå målningssviten To View the Painting from Within. Den ursprungliga versionen presenterades på Documenta 11 i Kassel 2002. Utgångspunkten är ett ungdomsporträtt i vit marmor av den romerske kejsaren Marcus Aurelius, välkänd som ”filosofen på tronen”. Den halvt sönderslagna skulpturen har målats ur olika vinklar, som månen i dess olika faser, och serien blir en bild av tidens gång, det beständiga och det förgängliga.

Samma ansiktsmask har stått modell för tre nyproducerade bronsobjekt som beledsagas av en dokumentärfilm från Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm. Här fann Edefalk även förlagan till skulpturen Minne: en enkel träbock, ett hjälpmedel som används vid finputsning av bronsskulpturer. Från gjuteriet har vi dessutom fått låna flera gipser efter antika original.

Double White Venus är en serie målningar där den klassiska skulpturen återges i en av sina äldsta och banalaste funktioner, den som massproducerad utsmyckning i parker och trädgårdar. Genom att göra den måleriska framställningen mer och mer rudimentär och skissartad får konstnären, paradoxalt nog, den avindividualiserade Venusstatyn att etsa sig allt tydligare in i betraktarens minne.

De vita ”Dykmålningarna” har sitt ursprung i en nutida Venus. Motivet, ett fotografi av en kvinna på väg att klyva vattenytan i en upplyst bassäng, hittades på marken av en slump. Hennes nakna kropp uppvisar samma harmoni i rörelse som de antika skulpturerna.

Just tillfälligheter och det oförklarliga är en viktig inspirationskälla för Cecilia Edefalks konst. I det nya textbaserade verket för Lunds konsthall, Historier för framtiden, får vi ta del av en serie möten mellan konstnären och den svenska litteraturens stora ”jag” August Strindberg. Konstnären identifierar sig visserligen som ”hon”, men gör samtidigt samtalspartens självpåtagna manliga auktoritet till sin egen. Det ockulta samtalet mellan ”August” och ”henne” blir också en bild av konstnärskapet och dess pendlande mellan tvärsäkerhet och grundläggande tvivel.

Tack till långivarna, Herman Bergmans konstgjuteri och Brändström & Stene i Stockholm för deras betydelsefulla hjälp i förverkligandet av utställningen.

Kuratorer: Anders Kreuger, Åsa Nacking

Fotograf: Terje Östling